แผนที่การจำหน่ายน้ำเชื้อสุกร ในโครงการไทยนิยมยั่งยืน ปี 2562

จากการที่ รัฐบาลได้จัดโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในปีงบประมาณ 2562 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกรได้จำหน่ายน้ำเชื้อสดสุกรให้เกษตรกรตามโครงการทั้งสิ้น 165 ราย จำนวน 1,562 โด๊ส จำแนกตามรายละเอียที่อยู่ในระดับตำบลได้ตังนี้

ที่อยู่เกษตรกร ตำบล อำเภอ จังหวัดDDnLRLWPC3PC5PTรวม
แขวงสามเสนใน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร         2 2   4
พังตรุ ท่าม่วง กาญจนบุรี 2       2 10   14
ทาทรายขาว ปะตง จันทบุรี 24     4   22   50
หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี 1             1
หนองโดน จัตุรัส ชัยภูมิ 4             4
หนองโดน จัตตุรัส ชัยภูมิ 2             2
บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ       2       2
หนองบัวใหญ่ จัตุรัส ชัยภูมิ     2         2
บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ     3         3
โนนกอก เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ           6   6
ต้า ขุนตาล เชียงราย       2       2
ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงใหม่     4     2   6
สามควายเผือก เมืองนครปฐม นครปฐม 4   12 6       22
โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 6     10       16
หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 64 2 28 43 2 22 2 163
หนองบัวศาลา เมือง นครราชสีมา 20   28 28     20 96
โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 14   58 24 8 88   192
สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 2   9 6 1     18
ทองหลาง จักราช นครราชสีมา 10   10 10     10 40
บึงอ้อ ขามทะเลสอ นครราชสีมา       6   6   12
ด่านเกวียน โชคชัย นครราชสีมา 70   151 141     60 422
ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา 26   4   6 15   51
จอหอ เมือง นครราชสีมา           8   8
วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา         4 8   12
ระเริง วังน้ำเขียว นครราชสีมา     6   8 8 2 24
กู่ทอง เชียงยืน นครราชสีมา 25             25
ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา         2     2
กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา           4   4
ละลมใหม่พัฒนา โชคชัย นครราชสีมา 2         6 2 10
ตลาดไทร ประทาย นครราชสีมา     4 5       9
สีมุม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา     2         2
ร่องกาศ สูงเนิน นครราชสีมา 2   2         4
กุดปลาดุก ชื่นชม นครราชสีมา 6             6
หนองไข่น้ำ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 3             3
ธารละหลอด พิมาย นครราชสีมา       4       4
มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา 2     2   12   16
คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา 2             2
ขุย ลำทะเมนชัย นครราชสีมา             2 2
ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 2   2       6 10
จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา 6       4     10
เมืองปราสาท โนนสุง นครราชสีมา 12   2 2   4   20
พันดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา       6       6
บ้านใหม่ หนองบุญมาก นครราชสีมา           2   2
หนองโบสถ์ นางรอง บุรีรัมย์ 9     8     7 24
ไทยสามัคคี หนองหงส์ บุรีรัมย์             7 7
โคกกลาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์             3 3
ชุมแสง กระสัง บุรีรัมย์       8       8
ปะคำ ปะคำ บุรีรัมย์     10         10
ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์             2 2
นางรอง นางรอง บุรีรัมย์     1         1
หนองหญ้าปล้อง หนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี 2     6       8
ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 1     1   2   4
กาญจนา เมืองแพร่ แพร่       2   4   6
กุดปลาดุก ชื่นชม มหาสารคาม 2   2   2   2 8
ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม     4         4
นาสีนวล กันทรวิชัย มหาสารคาม 2             2
เดิด เมืองยโสธร ยโสธร 22             22
วัญเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 8         8   16
ศรีสว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด 10             10
ด่านทับตะโก จอมบึง ราชบุรี             2 2
ลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี           14   14
แจ้ห่ม แจ้ห่ม ลำปาง           2   2
บ้านแป้น เมืองลำพูน ลำพูน           4   4
บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ             9 9
หนองสังข์ อรัญประเทศ สระแก้ว 6   14       6 26
หนองแค หนองแค สระบุรี         6     6
บ้านจ่า บางระจัน สิงห์บุรี     7         7
หนองใหญ่ ปราสาท สุรินทร์ 13             13
นาดี เมือง สุรินทร์       4   8   12
ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี สุรินทร์     3         3
หนองเรือ ชุมพลบุรี สุรินทร์ 4             4
พระธาตุบังพวน เมือง หนองคาย     2 4       6
คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อำนาจเจริญ         5 5   10
รวม 390 2 370 334 52 272 142 1,562

และเมื่อนำที่อยู่ของเกษตรกรที่ซื้อน้ำเชื้อสุกรในโครงการไทยนิยมยั่งยืนมาระบุตำแหน่งบนแผนที่ Googlemap ตายรายละเอียดในระดับตำบล ได้รายละเอียดการกระจายตัวของเกษตรกรตามแผนที่ดังนี้

แผนที่การจำหน่ายน้ำเชื้อสุกร ในโครงการไทยนิยมยั่งยืน

สรุปการจำหน่ายน้ำเชื้อสุกร ในโครงการไทยนิยมยั่งยืน

หมายเหตุ:ข้อมูลการจำหน่ายตามรายละเอียดบัตรประชาชนของเกษตรกรที่ใช้บริการ