ความภาคภูมิใจของเรา ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

PC5 อีกหนึ่งในความภาคภูมิใจของเรา

ทีมวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร กรมปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. ใช้เวลากว่า 6 ปี ในการวิจัยและพัฒนาสุกร จนได้สายพันธุ์ใหม่ ชื่อว่า "พันธุ์ปากช่อง 5" สำหรับใช้เป็นพ่อพันธุ์คุณภาพดี เพื่อแก้ปัญหาพ่อพันธุ์ขาดตลาดอยู่ขณะนี้

สุกรพันธุ์ปากช่อง5 นี้ เกิดจากสุกร 2 สายพันธุ์ คือ พันธุ์ดูร็อค ที่มีจุดเด่นโตเร็ว และพันธุ์เปียแตรง ที่มีปริมาณเนื้อแดงสูง มาผสมพันธุ์กันโดยมีสัดส่วนพันธุกรรมสุกรพันธุ์ดูร็อค 62.5 เปอร์เซ็นต์ ส่วนพันธุ์เปียแตรง 37.5 เปอร์เซ็นต์ จนได้ลักษณะเด่น คือ โตเร็ว มีอัตราการเจริญเติบโตวันละ 852 กรัม ให้ปริมาณเนื้อแดงสูง ประมาณ 39 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ไม่ต้องใช้สารเร่งเนื้อแดง, ไขมันสันหลังบาง มีความหนาน้อยกว่า 1 เซนติเมตร, ลำตัวยาว รูปร่างลักษณะภายนอกเป็นมัด มีกล้ามเนื้อเด่นชัด ลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อนจนถึงเข้ม และที่สำคัญ คือไม่มียีนเครียด ให้ลูกสม่ำเสมอ ซึ่งสามารถถ่ายทอดลักษณะเหล่านี้ ไปยังรุ่นลูกด้วย

ส่วนวิธีการเลี้ยง ตั้งแต่แรกเกิด จะใช้อาหารสุกรขุนทั่วไปที่มีปริมาณโปรตีน 15 เปอร์เซ็นต์ มาเลี้ยงจนลูกสุกร มีน้ำหนักตัวประมาณ 90 ถึง 110 กิโลกรัม หรือใช้เวลาเลี้ยง 167 วัน ก็จะขายเป็นสุกรขุนได้แล้ว แต่หากเลี้ยงต่อ จนมีน้ำหนักมากกว่านี้ ก็จะมีไขมันสะสมในซากมากขึ้น

ขณะนี้ กรมปศุสัตว์ กำลังเร่งส่งเสริมให้เกษตรกรในฟาร์มเครือข่าย และกลุ่มเกษตรกรจำนวน 550 ราย ใน 44 จังหวัด นำไปเลี้ยงสร้างรายได้ 

ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานความสำเร็จของกรมปศุสัตว์ ในการพัฒนาสายพันธุ์สุกร ให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกร และตลาดมาขึ้น

srdc free beta agonist

srdc free fmd

srdc gap

srdc sperm standard