ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร จัดฝึกอบรม การผสมเทียมสุกร ให้แก่เจ้าหน้าที่

เมื่อ วันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้จัดฝึกอบรม หลักสูตร การผสมเทียมสุกร ให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ดำเนินงานตามโครงการวิจัยการศึกษาวิธีการเก็บรักษาน้ำเชื้อและตัวอ่อนสุกรพื้นเมืองไทย และตามกิจกรรมในโครงการไทยนิยม ยั่งยืน สนับสนุนในกิจกรรมการกระจายน้ำเชื้อสุกรพันธุ์ดี เพื่อฝึกการรีดน้ำเชื้อสุกรพ่อพันธุ์ การรีดน้ำเชื้อ การตรวจสอบคุณภาพน้ำเชื้อสุกร และการผสมเทียมสุกร โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานในสังกัดสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ รวมจำนวน 10 ราย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ตำบลขนงพระ อำเภอ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร จัดฝึกอบรม การผสมเทียมสุกร ให้แก่เจ้าหน้าที่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร จัดฝึกอบรม การผสมเทียมสุกร ให้แก่เจ้าหน้าที่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร จัดฝึกอบรม การผสมเทียมสุกร ให้แก่เจ้าหน้าที่