ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 16 คน เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตสุกร การจัดการด้านอาหาร การทดสอบพันธุ์ การผลิตน้ำเชื้อ การผสมเทียม และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการผสมเทียมภายในฟาร์มของศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร