แผนที่ การจำหน่ายสุกรรายจังหวัด ปี 2562

ข้อมูลรายละเอียด การจำหน่ายสุกรรายจังหวัด ปี 2562

จังหวัด CB F CB M D F D M H F H M LR F LR M LW F LW M M F M M NA F NA M PT F PT M รวม
กรุงเทพมหานคร 34 34 1 4     14 11 8 5           2 113
กาญจนบุรี                     15 10         25
กาฬสินธุ์ 1 2 1 5     1 2 5 3             20
ขอนแก่น 17 7 5 7     4 3 7 2         5   57
จันทบุรี 1 1 1 2     5 1 3 1             15
ฉะเชิงเทรา     4 4                         8
ชลบุรี 1     1         1               3
ชัยนาท 20 10           1   1             32
ชัยภูมิ 60 15 26 6     25 9 13 8         7 3 172
ชุมพร 2 3                             5
เชียงราย 2           3   3           1   9
ตาก   1   2           1             4
นครปฐม 1 1   3     2 1                 8
นครราชสีมา 354 461 334 353 1 2 186 312 96 161 1 21 12 16 76 118 2504
นครสวรรค์ 6 11 14 5     1 1 3 1         3   45
น่าน                             3   3
บึงกาฬ 1   1 1     2   1               6
บุรีรัมย์ 41 28 30 21 6   15 12 9 10           7 179
ปทุมธานี 2 6 7 5                         20
พะเยา 3 2 4 1     2   3   20           35
พิษณุโลก 23 16 6 17     1   7 2 3       4 3 82
เพชรบุรี   1 1 1           1             4
เพชรบูรณ์ 27 27 34 23     12 13 13 13         12 5 179
มหาสารคาม 11 2 10 14     10 5 8 3         1 1 65
ยโสธร   4           2   1             7
ร้อยเอ็ด 5 3 10 2     2 1 10 2         1   36
ระนอง                     2           2
ราชบุรี 4 3   2     2 1                 12
ลพบุรี 22 17 10 20     7 4 3 8         8 10 109
ลำปาง 1     1         3               5
ลำพูน 2   1 6       2 1 2           3 17
เลย 28 10 20 5     8 4 5 3         8 2 93
ศรีสะเกษ                       13         13
สกลนคร 12 17 5 18     12 12 3 5         5 1 90
สมุทรปราการ 4 8 3 1     1 2   3           1 23
สระบุรี 73 65 23 20   5 12 11 21 14   5 16 22 3 7 297
สวรรณคาม 3 1                             4
สิงห์บุรี 4 1 1       3               3   12
สุพรรณบุรี 1 2   2     7 1 3 1         2 1 20
สุรินทร์ 12 2 2 1     5                   22
หนองบัวลำภู   1   1                         2
อ่างทอง 3     1                         4
อำนาจเจริญ 3           4   5               12
อุดรธานี 11 3 8 2       1 5 1         1 2 34
อุบลราชธานี 2   1                       2   5
ผลรวมทั้งหมด 797 765 563 557 7 7 346 412 239 252 41 49 28 38 145 166 4412