แผนที่การจำหน่ายสุกรรายจังหวัด ปี 2560 ข้อมูลระดับตำบล

ข้อมูลรายละเอียดการจำหน่ายสุกรรายจังหวัด ปี 2560

พันธุ์ CฺB D H LR LW M PT PC3 PC4 PC5 รวม
เพศ F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร             2 1                         3
ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 5 20 2 12 1   4 8 2 10     1 6   3 1   13 15 103
พังตรุ ท่าม่วง กาญจนบุรี                           1         2   3
ลิ่นถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี     1             1     1   1       3 1 8
กาฬสินธ์ เมืองกาฬสินธ์ กาฬสินธ์       1     1 1 4 1                     8
หมูม่น สมเด็จ กาฬสินธ์                                     2 2 4
ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุ์                           1 1 1     1   4
หนองห้าง กุฉิมนารายณ์ กาฬสินธุ์                 10                   5   15
คลองนำไหล คลองลาน กำแพงเพชร       1       1         3           7   12
คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร                         7   5       3   15
ปางตาไว ปางศิลาทอง กำแพงเพชร     1                       3 1         5
หินดาษ ปางศิลาทอง กำแพงเพชร                         2   2         1 5
เทพนคร เมือง กำแพงเพชร       2       2         1   2 3     1   11
โนนธาตุ หนองสองห้อง ขอนแก่น       2       2   1                     5
โนนสะอาด แวงใหญ่ ขอนแก่น     1                                 3 4
วังม่วง เปื่อยน้อย ขอนแก่น       1     1   2 1     5   1       1 2 14
คลองตะเภา ท่าตะเก็บ ฉะเชิงเทรา 2 1               1       1             5
ท่าสะอ้าย บางประกง ฉะเชิงเทรา     4                               1   5
ทุ่งสุลา ศรีราชา ชลบุรี     1 2                             2   5
เจาทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 1   2 2         4 3     1           1 1 15
ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ             2     1     1               4
โคกมั่งงอย คอนสวรรค์ ชัยภูมิ     1         1 1           1       1  1 5
ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ                         1   1           2
นาหนองทุ่ม แก้งคร้อ ชัยภูมิ               1                     1 4 6
บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ     2 2                 1   1         1 7
บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ 5                 1                     6
ผักบัง ภูเขียว ชัยภูมิ       2                                 2
ภูแลนดา บ้านเข้วา ชัยภูมิ                           1   1         2
ลุมลำชี บ้านเขว้า ชัยภูมิ                 1           2       2   5
หนองฉิม เนินสง่า ชัยภูมิ       1             5                   6
หนองโดน จัตุรัส ชัยภูมิ     14       1   3 2       2 5 3         30
หนองบัวโคก จัตุรัส ชัยภูมิ                             1   1   1 2 5
หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ                                       2 2
เวียง เทิง เชียงราย       2                                 2
สุเทพ เมือง เชียงใหม่                     2 2                 4
แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก                         2 2             4
ไม้งาม เมือง ตาก                                     15 5 20
ระแหง เมือง ตาก                     18 13                 31
บ้านพริก บ้านา นครนายก                                       1 1
บางแก้ว นครชัยศรี นครปฐม     2 1                         2       5
ยายชา สามพราน นครปฐม               3 8 3                     14
ธรรมศาลา เมือง นครปฐม     1 3 1                               5
นาราชควาย เมือง นครพนม                 3       2   3 1 1   3 2 15
รามราช ท่าอุเทน นครพนม       1         1                       2
อาจสามารถ เมือง นครพนม     9 4                 2     1     1 1 18
กุดจิก สูงเนิน นครราชสีมา 2 2                                   5 9
กุดน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา                         3 2   1     1   7
ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา 10 5 6 10     4 11 9 8     5 14 3 6   1 11 12 115
ครบุรีใต้ ครบุรี นครราชสีมา                         1     1     1   3
คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา       1         6                       7
ค้างพลู โนนไทย นครราชสีมา     7 1           3     1   6 2 1   6 3 30
งิ้ว ปักธงชัย นครราชสีมา       2       3   2     1             6 14
งิ้ว ห้วยแถลง นครราชสีมา               1 3                     1 5
จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา     4             1         3       5 1 14
จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา 7 7 1       1 3 2 2 1   3 3 4 3   1 10 3 51
ดอนมัน ประทาย นครราชสีมา     1                   1               2
ดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา   1 3       1 1 4 2         5 2 1   1 2 23
ดอนหวาย โนนสูง นครราชสีมา 20 1 6 4     6 7 9 4     6 4 6 5   2 8 7 95
ตลาดไทย ประทาย นครราชสีมา     1                   1           6 2 10
ตะโก ห้วยแถลง นครราชสีมา             1 1                       1 3
ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา 11 4 4 7     1 8 3 7     1 3 3 2     11 16 81
ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา                                       1 1
ตะเคียน ด่านขุนทด นครราชสีมา             4                         1 5
โตนด โนนสูง นครราชสีมา     1           2           1         1 5
ทัพรั้ง พระทองคำ นครราชสีมา     8 1             2 7 3 1   1         23
ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา                             2 1       1 4
ธารละหลอด พิมาย นครราชสีมา     1 1                             2 1 5
นกออก ปักธงชัย นครราชสีมา     6 1                   1   1       1 10
โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา     1             1     2               4
โนนสูง โนนสูง นครราชสีมา                                       2 2
ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 2     1         1 1   4 1   1       1 2 14
ในเมือง เมือง นครราชสีมา     1 1           1           1     1   5
บัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา 1               1                       2
บัวใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา     3         2 2                   2 2 11
บ้านแปรง ด่านขุนทด นครราชสีมา     3 3     2   4       9   3   1   7 3 35
บ้านยาง ลำทะเมนชัย นครราชสีมา     15 2         8               4   6 5 40
บ้านหัน สีคิ้ว นครราชสีมา     3 5     2 2         2 5   2     2 7 30
บ้านใหม่ หนองบุญมาก นครราชสีมา 5                                       5
ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 6 9 5 11     2 5 1 4     1 7 1       2 4 58
พันชนะ ด่านขุนทด นครราชสีมา     6 2         4 3     5 2   7     5 8 42
ภูหลวง ปักธงชัย นครราชสีมา 2 6 3 5   2 1   2 9 5     12   2   1 10 6 66
ภูหลวงภูหลวง ปักธงชัย นครราชสีมา               1                         1
มะเกลือเก่า สูงเนิน นครราชสีมา 25 28 17 22     8 21 8 23     6 7 4 12   8 23 23 235
มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา 2 5 1 14       14   10       1   3   2 1 3 56
มะค่า โนนไทย นครราชสีมา     10 10       11   20     2 1 1 7     2   64
มะค่า โนนสูง นครราชสีมา       2                   1 3 1       1 8
มะคำ โนนไทย นครราชสีมา 1           2 1   2                   1 7
มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา             4 4             2 3       2 15
เมืองปัก ปักธงชัย นครราชสีมา     9                               1   10
เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา                     1               4   5
รังกาใหญ่ พิมาย นครราชสีมา               2 12                   2 3 19
ลาดบัวขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 33 17 24 22   1 10 7 17 17     11 16 9 6 12 9 37 27 275
ลำนางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา     2   1   1 5   1     1           3 1 15
ลุงเขว้า หนองบุญมาก นครราชสีมา 9     2         1                     1 13
วังกระทะ ปากช่อง นครราชสีมา 8 2 2     1 1   2 1             1   2 1 21
วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 1           1 2         1 1             6
วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา                               1         1
วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา       3                             2   5
วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา     1 1           1         3           6
ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา             3     1                   1 5
สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา 3 5 1       2 4   1       1 1 2     1 1 22
สุขเกษม ปักธงชัย นครราชสีมา             2 1                       2 5
สุรนารี เมือง นครราชสีมา     3 3     2   3                       11
สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 1 1   30   2   14   14       5   7   3   27 104
เสมา สูงเนิน นครราชสีมา               1               1       1 3
หนองขาม จักราช นครราชสีมา       1                   1   1       1 4
หนองแจ้งใหญ่  นครราชสีมา                   1                     1
หนองแจ้งใหญ่ บัวใหญ่ นครราชสีมา                                     2 3 5
หนองน้ำใส สีคิ้ว นครราชสีมา 1 3               1                     5
หนองบัวน้อย สีคิ้ว นครราชสีมา     4 1     1           1           1 4 12
หนองบัวศาลา เมือง นครราชสีมา       2       1   2       2           3 10
หนองพลวง จักราช นครราชสีมา 2 3 1 1     1 2 2       2       1   4   19
หนองพลวง ประทาย นครราชสีมา                   1         2 1       1 5
หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา     2                         1         3
หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 8 15 5 17   1 12 11 11 13 2   7 19 4 8 1 3 6 4 147
หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา                 1       2 1 1       1 1 7
หัวทะเล เมือง นครราชสีมา     3 5     1             3         1 2 15
หินโดน จักราข นครราชสีมา               1 1                       2
หินโดน จักราช นครราชสีมา       1                       1         2
อุดมทรัพย์ วังน้ำเขียว นครราชสีมา       1       1         2   4       8   16
โคกสูง เมือง นครราชสีมา       1                       8       2 11
จอหอ เมือง นครราชสีมา     2           2 1                     5
พะเนา เมือง นครราชสีมา       1       1   2                     4
โคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค์ 1   10 3 2 1 3 5 2 2     20 9 8     2 3 5 76
ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์     1           1 1     1   2           6
ธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์     1 2       3   1         1       1 2 11
วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 2   1 1       2   2     3           1 1 13
สุขสำราญ ตากฟ้า นครสวรรค์     2       4     1       2   1         10
หนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์     2         1 3 1       1 1       1   10
บ้านแก่ง เมือง นครสวรรค์       1                             3 1 5
ท่าวังผา ท่าวังผา น่าน                                     4 1 5
บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ       1                             5   6
โคกมะม่วง ประคำ บุรีรัมย์                 2                   3   5
ชุมแสง กระสัง บุรีรัมย์             1   1           1           3
แดนดง แดนดง บุรีรัมย์     4             1     4           4 2 15
ตลาดโพธิ์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 2                 1     1 3   2         9
ตาเป๊ก เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์                         4   2       2   8
นางรอง นางรอง บุรีรัมย์       1       2             2       1 2 8
นิคม สตึก บุรีรัมย์     1 4 1       3                     1 10
บ้านยาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์                 1           2 1       1 5
ปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์       1           1             1   1   4
เมืองไผ่ หนองกี่ บุรีรัมย์     8 1           1     2 2   1       2 17
ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์                           1             1
สะเดา นางรอง บุรีรัมย์       1                             2 2 5
หนองขอน ประโคนชัย บุรีรัมย์     2 2                 3 1           1 9
หนองปล่อง ชำนิ บุรีรัมย์                 1                     4 5
หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์ 2   1 1     1 1 1 1                   3 11
ห้วยหิน หนองหงส์ บุรีรัมย์             2   1           6       4 1 14
หินโคก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์                         1               1
หินโดน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์             1 1   1                 1 1 5
อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์       1     1   3                       5
คูคต ลำลูกกา ปทุมธานี               1               2       2 5
บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี     1 3     1 3 1 4       2 1 6 1   2 4 29
บ้านโพธิ์ เสนา พระนครศรีอยุธยา                         3             2 5
ห้วยยางขาม จุน พะเยา               1               1       1 3
บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร 4 6   3   1       1     1 3   2     3 1 25
คุยม่วง บางระกำ พิษณุโลก               1   1                     2
นิคมพัฒนา บางระกำ พิษณุโลก   9   1       3 2 1     2 1   1   1 4 8 33
บ้านกร่าง เมือง พิษณุโลก     2 2   1     4 1       1 1 1   1 2 5 21
ไผ่ขอดอน เมือง พิษณุโลก             2   1 2     1   2       3 2 13
หนองจอก ท่ายาง เพชรบุรี     1 2                   1 1           5
กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ์       1     1   1           1       10 1 15
โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 1   1 1         5 2         1   1   4 2 18
ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์     1       3     1           1       1 7
ซับสมบูรณ์ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์     1 3     1     1     1   7   1   5   20
ซับสมอทอด บึงสามพัน เพชรบูรณ์     2                               3   5
ท่าแดง หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 3   4 4     2 2   3     3   1       32 1 55
นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์                           1           8 9
น้ำร้อน วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์     2                                 1 3
บ่อรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์     4 2       1   1     3   1       2 2 16
บึงกระจับ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์     3           2       4   4       15   28
บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์     2                         1     1 1 5
พญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ์                                       5 5
พุขาม วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์     5 1       1                     2 1 10
พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์       8                                 8
พุราม วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์               1 4                       5
วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์       1     2                 2     5   10
สมาแยก วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์       1                             3   4
สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์                         1           1 1 3
สระประดู่ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์       2     2                 1     1 1 7
สามแยก วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์     4             1     1   7       2 1 16
หนองศาลา ชะอำ เพชรบูรณ์                                     3   3
สะเคียง เมือง เพชรบูรณ์                               2       2 4
ตะเบาะ เมือง เพชรบูรณ์             1                           1
ห้วยอ้อ ลอง แพร่       2     2   4                   2 1 11
ขังใหม่ บรบือ มหาสารคาม     3                               2   5
ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม                         3   5           8
วังใหม่ บรบือ มหาสารคาม     2 1         2       3           2   10
นิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 2 3   4     1 2 1 1       1 1 1 2   1 3 23
บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร       1                       1     1 1 4
เขื่อนคำ เมืองยโสธร ยโสธร                   1                 1 3 5
ในเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด     1       1     1             1     1 5
หนองกระทุ่ม ปากท่อ ราชบุรี                                       1 1
หนองโพ โพธาราม ราชบุรี       2       1                       1 4
โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี                                     2 3 5
งิ้วราย เมืองลพบุรี ลพบุรี                             5           5
ท่าวุ้น ท่าวุ้น ลพบุรี     1                     2             3
ลำสนธิ ลำสนธิ ลพบุรี     1         1 5 1     2   2           12
หนองยายโต๊ะ ชัยบาดาล ลพบุรี 1                       1             1 3
หัวสำโรง ท่าวุ้ง ลพบุรี     1 1       1   1           1         5
หัวสำโรง ท่าวุ้น ลพบุรี                         2               2
ท่าช้างคล้อง ผาขาว เลย             2 2 3       2   4 2     3 1 19
นาโป้ง เมืองเลย เลย             4   1             1     2 2 10
หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย                                       1 1
แขม อุทุมพิสัย ศรีสะเกษ                                       1 1
โนนคูณ ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ       1                             2   3
สร้างปี ราศีไศล ศรีสะเกษ       2                             4 1 7
หนองงูเหลือม เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ             3   3 1                     7
หนองหว้า เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ                                     1 2 3
พังขว้าง เมือง สกลนคร             6   8                       14
พังโคน พังโคน สกลนคร                   1               1     2
แพด คำตากล้า สกลนคร                                     5   5
แร่ พังโคน สกลนคร       5                                 5
อุ่นจาน กุสุมาลย์ สกลนคร       2                 1 1   1         5
ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร                                       1 1
พระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 1   3         1 1 1                 1   8
เจริญธรรม วิหารแดง สระบุรี     2 1           1                 1   5
ตลิ่งชัน เมือง สระบุรี     3       10 2 9 2                     26
ทับกวาง แก่งคอย สระบุรี     4 4       1 1 1     1 1         1 6 20
พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี             1                           1
พุคำจาน พระพุทธบาท สระบุรี       2                     8         2 12
มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี                                     2 2 4
หนองแค หนองแค สระบุรี                               1 1       2
ห้วยบง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี                         1 1 3 1         6
ห้วยบง เมือง สระบุรี                           1 3           4
หัวปลวก เสาไห้ สระบุรี 3 1 2 1     5 1 4       1           5   23
ปากข้าวสาร เมือง สระบุรี             1                           1
ปากเฉลียง เมือง สระบุรี 3 1   1                                 5
บ้านจ่า บางระจัน สิงห์บุรี                 3         1           1 5
บ้านแป้ง พรมบุรี สิงห์บุรี             1   2             1       1 5
นครเดิฐ ศรีนคร สุโขทัย 1 4                     2 3             10
จรณีสามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี                                     3 3 6
ตลิ่งชัน เมือง สุพรรณบุรี 1     3     2   5             3       1 15
ศาลาขาว เมือง สุพรรณบุรี                                 2   2 1 5
มะลวน พุนพิน สุราษฎร์ธานี     10 5     10 5 20 5                 10 5 70
บัวเชด บัวเชด สุรินทร์ 1           2           2               5
โพนครก ท่าตูม สุรินทร์       1             10                   11
สนม สนม สุรินทร์                     14 2                 16
สมุด ปราสาท สุรินทร์ 1 1   5       3 1 1           1         13
สำเภาลูน บัวเชด สุรินทร์     1 1           1     1               4
หนองบัว ศีขรภูมิ สุรินทร์                               1     3 1 5
โนนเมือง โนนสัง หนองบัวลำภู                           1           2 3
สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง                 2 1       1             4
เค็งใหญ่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ                 3           1         1 5
กุดจับ กุดจับ อุดรธานี                   1         1       2 1 5
นาม่วง ประจักษ์สิลปาคม อุดรธานี     2         1 1           3   1 2 4 2 16
หนองสระปลา หนองหาน อุดรธานี                       1                 1
หัวนาดำ ศรีธาตุ อุดรธานี     1             1         2       1   5
นานกกก ลับแล อุตรดิตถ์     3         2                         5
เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี       1         1                       2
ตลกคู่ ทัพทัน อุทัยธานี   2 1             1           1 1       6
เมืองการุ้ง บ้านไร่ อุทัยธานี     3                     1         1   5
ช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี             2 2 2 1                     7
ตะเกา น้ำขุ่น อุบลราชธานี     1                   1 1 1 1         5
นาดำ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี                   1                     1
บ้านแมด บุณฑริก อุบลราชธานี       1     1 1 7                     1 11
ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี             3   5                     2 10
รวม 202 162 328 339 6 10 172 224 293 243 60 29 193 170 192 156 39 37 468 403 3726