ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิณความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลด PDF