ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมจำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตสุกร การผลิตน้ำเชื้อ และการจัดการด้านสุกร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์