เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้ร่วมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานเด่นของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์  ในหัวข้อ กระบวนการพัฒนาสุกรพันธุ์ดีของกรมปศุสัตว์ โดยได้ถ่ายทำขั้นตอนในการพัฒนาพันธุ์ การรีดและตรวจสอบคุณภาพน้ำเชื้อ การตรวจสอบพันธุกรรม การผสมเทียม การทดสอบพันธุ์ การศึกษาซาก การจัดเก็บข้อมูล และให้สัมภาษณ์ขั้นตอนในการพัฒนาพันธุ์สุกรเพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกร

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้ร่วมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานเด่นของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้ร่วมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานเด่นของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้ร่วมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานเด่นของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้ร่วมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานเด่นของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้ร่วมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานเด่นของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้ร่วมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานเด่นของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้ร่วมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานเด่นของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้ร่วมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานเด่นของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้ร่วมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานเด่นของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้ร่วมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานเด่นของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้ร่วมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานเด่นของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้ร่วมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานเด่นของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้ร่วมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานเด่นของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้ร่วมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานเด่นของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้ร่วมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานเด่นของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ได้ร่วมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานเด่นของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์