เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นำโดยนายวิชัย ทิพย์วงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นำคณะข้าราชการ ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานราชการ,และพนักงานจ้างเหมาบริการของศูนย์ฯ ร่วมทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี ก่อตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาสุกร (1สิงหาคม ของทุกปี) และเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่สัตว์ทดลอง

 

ภาพกิจกรรม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นำโดยนายวิชัย ทิพย์วงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นำคณะข้าราชการ ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานราชการ,และพนักงานจ้างเหมาบริการของศูนย์ฯ ร่วมทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นำโดยนายวิชัย ทิพย์วงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นำคณะข้าราชการ ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานราชการ,และพนักงานจ้างเหมาบริการของศูนย์ฯ ร่วมทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นำโดยนายวิชัย ทิพย์วงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นำคณะข้าราชการ ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานราชการ,และพนักงานจ้างเหมาบริการของศูนย์ฯ ร่วมทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นำโดยนายวิชัย ทิพย์วงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นำคณะข้าราชการ ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานราชการ,และพนักงานจ้างเหมาบริการของศูนย์ฯ ร่วมทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นำโดยนายวิชัย ทิพย์วงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นำคณะข้าราชการ ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานราชการ,และพนักงานจ้างเหมาบริการของศูนย์ฯ ร่วมทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นำโดยนายวิชัย ทิพย์วงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นำคณะข้าราชการ ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานราชการ,และพนักงานจ้างเหมาบริการของศูนย์ฯ ร่วมทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นำโดยนายวิชัย ทิพย์วงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นำคณะข้าราชการ ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานราชการ,และพนักงานจ้างเหมาบริการของศูนย์ฯ ร่วมทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นำโดยนายวิชัย ทิพย์วงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นำคณะข้าราชการ ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานราชการ,และพนักงานจ้างเหมาบริการของศูนย์ฯ ร่วมทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นำโดยนายวิชัย ทิพย์วงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นำคณะข้าราชการ ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานราชการ,และพนักงานจ้างเหมาบริการของศูนย์ฯ ร่วมทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นำโดยนายวิชัย ทิพย์วงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นำคณะข้าราชการ ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานราชการ,และพนักงานจ้างเหมาบริการของศูนย์ฯ ร่วมทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นำโดยนายวิชัย ทิพย์วงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นำคณะข้าราชการ ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานราชการ,และพนักงานจ้างเหมาบริการของศูนย์ฯ ร่วมทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นำโดยนายวิชัย ทิพย์วงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นำคณะข้าราชการ ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานราชการ,และพนักงานจ้างเหมาบริการของศูนย์ฯ ร่วมทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นำโดยนายวิชัย ทิพย์วงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นำคณะข้าราชการ ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานราชการ,และพนักงานจ้างเหมาบริการของศูนย์ฯ ร่วมทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นำโดยนายวิชัย ทิพย์วงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นำคณะข้าราชการ ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานราชการ,และพนักงานจ้างเหมาบริการของศูนย์ฯ ร่วมทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นำโดยนายวิชัย ทิพย์วงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นำคณะข้าราชการ ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานราชการ,และพนักงานจ้างเหมาบริการของศูนย์ฯ ร่วมทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นำโดยนายวิชัย ทิพย์วงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นำคณะข้าราชการ ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานราชการ,และพนักงานจ้างเหมาบริการของศูนย์ฯ ร่วมทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี

 

อัลบั๊มภาพกิจกรรมทั้งหมดบน Facebook 

Facebook fan page หน่วยงาน https://www.facebook.com/moopakchong.org