เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ รอบที่ 1/2567 ของฟาร์มสหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด จำกัด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราขสีมา ปัจจุบันฟาร์มเลี้ยงสุกรแม่พันธุ์2สาย มีความต้องการพ่อพันธุ์สุกรดูร็อคกรมปศุสัตว์เพื่อใช้ในการผลิตสุกรขุนคุณภาพ จำหน่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการตรวจเยี่ยม ติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ รอบที่ 1/2567