ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมงาน KM Day ลานโชว์ ลานแชร์ ครั้งที่ 5

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ได้จัดงาน KM Day ลานโชว์ ลานแชร์ ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด “เพราะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด” โดยมีนักวิชาการจากหลากหลายภาคส่วนได้นำเสนอผลงานไม่ว่าจะเป็น การให้ความรู้ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี องค์ความรู้ในห้องปฏิบัติการชีววิทยา หรือกระบวนการประกันคุณภาพผลการทดสอบที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถนำมาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาความยุ่งยากให้มีความสะดวกมากขึ้น เช่น การแก้ไขระบบจ่ายน้ำฉุกเฉิน การประดิษฐ์กล่องบรรจุสารเพื่อการขนส่งที่ง่ายขึ้น และการใช้คิวอาร์โค้ดในการบันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์ ซึ่งบรรยากาศในงานได้มีการพูดคุยกับเจ้าของผลงานเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ อีกทั้งยังมีการแจกของรางวัลแกผู้เข้าชมงานนี้ด้วย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมงาน KM Day ลานโชว์ ลานแชร์ ครั้งที่ 5

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมงาน KM Day ลานโชว์ ลานแชร์ ครั้งที่ 5

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมงาน KM Day ลานโชว์ ลานแชร์ ครั้งที่ 5

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมงาน KM Day ลานโชว์ ลานแชร์ ครั้งที่ 5

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ร่วมงาน KM Day ลานโชว์ ลานแชร์ ครั้งที่ 5