เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา นายชูสกุล พึ่งพิพัฒน์ นายชำนาญงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นำทีมงาน ช่างศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร พัฒนาพื้นที่รอบโรงสูบน้ำ และล้างทำความสะอาดถังพักน้ำบนดินของศูนย์วิจัยฯ ซึ่งในครั้งนี้ทีมงานช่างสามารถสูบตะกอนก้นบ่อออกมาได้เป็นจำนวนมาก ทำให้คุณภาพน้ำใช้ภายในศูนย์ฯสะอาด มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยนายชูสกุล พึ่งพิพัฒน์ นายชำนาญงาน นำทีมงานช่างพัฒนาพื้นที่รอบโรงสูบน้ำ และล้างทำความสะอาดถังพักน้ำบนดิน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยนายชูสกุล พึ่งพิพัฒน์ นายชำนาญงาน นำทีมงานช่างพัฒนาพื้นที่รอบโรงสูบน้ำ และล้างทำความสะอาดถังพักน้ำบนดิน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยนายชูสกุล พึ่งพิพัฒน์ นายชำนาญงาน นำทีมงานช่างพัฒนาพื้นที่รอบโรงสูบน้ำ และล้างทำความสะอาดถังพักน้ำบนดิน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยนายชูสกุล พึ่งพิพัฒน์ นายชำนาญงาน นำทีมงานช่างพัฒนาพื้นที่รอบโรงสูบน้ำ และล้างทำความสะอาดถังพักน้ำบนดิน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยนายชูสกุล พึ่งพิพัฒน์ นายชำนาญงาน นำทีมงานช่างพัฒนาพื้นที่รอบโรงสูบน้ำ และล้างทำความสะอาดถังพักน้ำบนดิน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยนายชูสกุล พึ่งพิพัฒน์ นายชำนาญงาน นำทีมงานช่างพัฒนาพื้นที่รอบโรงสูบน้ำ และล้างทำความสะอาดถังพักน้ำบนดิน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยนายชูสกุล พึ่งพิพัฒน์ นายชำนาญงาน นำทีมงานช่างพัฒนาพื้นที่รอบโรงสูบน้ำ และล้างทำความสะอาดถังพักน้ำบนดิน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยนายชูสกุล พึ่งพิพัฒน์ นายชำนาญงาน นำทีมงานช่างพัฒนาพื้นที่รอบโรงสูบน้ำ และล้างทำความสะอาดถังพักน้ำบนดิน