เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยนายกมล ฉวีวรรณ ได้ออกตรวจเยี่ยมฟาร์มเครือข่าย ในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด(วันวิสาข์ฟาร์ม) มอบป้ายฟาร์มเครือข่าย ประสานงานโครงการวิจัยการใช้ประโยชน์จากสุกรพันธุ์ปากช่อง 5 และมอบตัวอ่อนหนอนแมลงโปรตีน (black soldier fly) ให้กับฟาร์มเครือข่ายวันวิสาข์ฟาร์ม นายเดือนเด่น ยิ้มแย้ม อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยนายกมล ฉวีวรรณ ได้ออกตรวจเยี่ยมฟาร์มเครือข่าย ในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด(วันวิสาข์ฟาร์ม)

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยนายกมล ฉวีวรรณ ได้ออกตรวจเยี่ยมฟาร์มเครือข่าย ในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด(วันวิสาข์ฟาร์ม)

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร โดยนายกมล ฉวีวรรณ ได้ออกตรวจเยี่ยมฟาร์มเครือข่าย ในพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด(วันวิสาข์ฟาร์ม)