ผลทดสอบพันธุ์สุกรปี 2559

เบอร์สุกรพันธุ์สายพันธุ์เพศวันเกิดเบอร์พ่อเบอร์แม่AGE90ADGFCRBFLEA
เบอร์พันธุ์สายพันธุ์เพศว ด ป เกิดเบอร์พ่อเบอร์แม่AGE90ADGFCRBFLEA
RC5AC4781PTUNKNOWNF24 ก.ค. 15RC5AA4245RC5Y3208160.70740.262.680.9043.18
RC5AC4779PTUNKNOWNF24 ก.ค. 15RC5AA4245RC5Y3208156.55688.312.790.7540.64
RC5AC4785PTUNKNOWNM11 ส.ค. 15RC5Y3248RC5W2787144.46786.672.680.9051.43
RC5AC4775PTUNKNOWNM24 ก.ค. 15RC5AA4245RC5Y3208166.50666.672.820.8042.54
RC5AC4783PTUNKNOWNM11 ส.ค. 15RC5Y3248RC5W2787162.32720.782.921.0034.29
RC5AC4786PTUNKNOWNF11 ส.ค. 15RC5Y3248RC5W2787185.25614.583.401.2535.56
RC5AC4821PTUNKNOWNM17 ก.ย. 15RC5AA4245RC5Y3455149.23815.072.590.8043.82
RC5AC4815PTUNKNOWNM17 ก.ย. 15RC5AA4245RC5X3147151.00768.752.330.7546.99
RC5AC4810PTUNKNOWNM16 ก.ย. 15RC5AA4245RC5AB4330153.39716.872.710.7047.63
RC5AC4801PTUNKNOWNM15 ก.ย. 15RC5AB4359RC5AB4359157.39817.572.750.5050.17
RC5AC4807PTUNKNOWNM16 ก.ย. 15RC5AA4245RC5AB4330159.11711.762.650.7050.17
RC5AC4824PTUNKNOWNF17 ก.ย. 15RC5AA4245RC5Y3455162.83705.882.750.6040.64
RC5AC4818PTUNKNOWNF17 ก.ย. 15RC5AA4245RC5X3147162.21679.782.730.7545.08
RC5AC4836PTUNKNOWNF17 ก.ย. 15RC5AB4359RC5AB4394166.38722.892.710.7547.63
RC5AC4805PTUNKNOWNF15 ก.ย. 15RC5A84359RC5X3095164.86700.002.950.9044.45
RC5AC4829PTUNKNOWNM17 ก.ย. 15RC5AB4359RC5AB4394164.86724.142.140.7032.38
RC5AC4856PTUNKNOWNM11 ต.ค. 15RC5AB4359RC5Y3149150.59773.332.410.7543.82
RC5AC4840PTUNKNOWNM20 ก.ย. 15RC5AA4190RC5Y3219173.14637.362.430.9046.35
RC5AC4842PTUNKNOWNF20 ก.ย. 15RC5AA4190RC5Y3219177.91631.873.330.7045.08
RC5AC4843PTUNKNOWNF20 ก.ย. 15RC5AA4190RC5Y3219175.03596.943.140.8038.10
RC5AC4851PTUNKNOWNM9 ต.ค. 15RC5Y3452RC5AA4004162.32747.062.840.7543.18
RC5AC4859PTUNKNOWNF11 ต.ค. 15RC5AB4359RC5Y3149161.65741.182.640.9047.62
RC5AC4865PTUNKNOWNM13 ต.ค. 15RC5Y3172RC5AA4295163.73731.712.550.8539.37
RC5AC4866PTUNKNOWNM13 ต.ค. 15RC5Y3172RC5AA4295161.00729.412.680.7033.02
RC5AC4852PTUNKNOWNM9 ต.ค. 15RC5Y3452RC5AA4004166.39717.652.700.7035.56
RC5AC4853PTUNKNOWNF9 ต.ค. 15RC5Y3452RC5AA4004169.65738.102.900.7546.36
RC5AC4854PTUNKNOWNF9 ต.ค. 15RC5Y3452RC5AA4004171.00726.192.710.6545.72
RC5AC4879PTUNKNOWNF19 ต.ค. 15RC5AA4190RC5Z3636160.00750.002.500.7548.26
RC5AC4873PTUNKNOWNF13 ต.ค. 15RC5Y3172RC5AA4295177.03659.093.180.8043.18
RC5AC4867PTUNKNOWNM13 ต.ค. 15RC5Y3172RC5AA4295172.44642.863.050.7047.63
RC5AC4894PTUNKNOWNF22 ธ.ค. 15RC5Y3452RC5AB4704159.80714.292.250.7050.17
RC5AD4970PTUNKNOWNF4 มี.ค. 16RC5AA4245RC5AB4330137.87939.392.230.7545.72
RC5AD4967PTUNKNOWNF4 มี.ค. 16RC5AA4245RC5AB4330142.20909.092.550.7546.99
RC5AD4978PTUNKNOWNF7 มี.ค. 16RC5Z3575RC5AA4004141.00841.272.260.7548.89
RC5AD4963PTUNKNOWNF21 ก.พ. 16RC5AA4191RC5Y3219158.48807.142.390.8045.09
RC5AD4966PTUNKNOWNM4 มี.ค. 16RC5AA4245RC5AB4330151.00779.222.750.6543.18
RC5AD4977PTUNKNOWNF7 มี.ค. 16RC5Z3575RC5AA4004150.59771.432.500.8547.62
RC5AD4964PTUNKNOWNM4 มี.ค. 16RC5AA4245RC5AB4330153.63759.742.530.6550.17
RC5AD4980PTUNKNOWNM9 มี.ค. 16RC5Y3452RC5AA4295144.21896.832.140.8049.53
RC5AD4973PTUNKNOWNM7 มี.ค. 16RC5Z3575RC5AA4004151.45844.162.200.7538.74
RC5AD4971PTUNKNOWNM7 มี.ค. 16RC5Z3575RC5AA4004153.74792.212.560.8041.91
RC5AD4951PTUNKNOWNF18 ก.พ. 16RC5AB4659RC5AB4394171.73786.672.640.8545.72
RC5AD4950PTUNKNOWNF18 ก.พ. 16RC5AB4659RC5AB4394175.80714.292.530.9546.99
RC5AD4979PTUNKNOWNM9 มี.ค. 16RC5Y3452RC5AA4295160.00723.682.710.8546.35
RC5AD4985PTUNKNOWNF9 มี.ค. 16RC5Y3452RC5AA4295164.38684.212.720.8048.26
RC5AD4984PTUNKNOWNF9 มี.ค. 16RC5Y3452RC5AA4295165.00753.092.460.9042.54
RC5AD4988PTUNKNOWNM20 มี.ค. 16RC5AB4659RC5Y3481157.25797.302.470.8045.09
RC5AD4996PTUNKNOWNM4 เม.ย. 16RC5AB4719RC5AB4328155.00753.092.611.0544.45
RC5AD5000PTUNKNOWNF4 เม.ย. 16RC5AB4719RC5AB4328155.00753.092.720.9538.10
RC5AD4992PTUNKNOWNF20 มี.ค. 16RC5AB4659RC5Y3481172.96676.142.871.0041.28
RC5AD4997PTUNKNOWNM4 เม.ย. 16RC5AB4719RC5AB4328159.48792.212.610.8545.72
RC5AD5006PTUNKNOWNM3 เม.ย. 16RC5AA4245RC5Y3149165.70740.742.470.7536.83
RC5AD5007PTUNKNOWNM3 เม.ย. 16RC5AA4245RC5Y3149159.60734.572.660.8548.26
RC5AD4991PTUNKNOWNF20 มี.ค. 16RC5AB4659RC5Y3481177.77647.372.500.9044.45
RC5AD5013PTUNKNOWNF3 เม.ย. 16RC5AA4245RC5Y3149171.72691.012.360.6543.18
RC5AD5002PTUNKNOWNF4 เม.ย. 16RC5AB4719RC5AB4328179.14637.363.000.9046.99
RC0AC9768CBPC5M25 ก.ค. 15RC0Y4150RC0AA7192132.00903.852.431.0047.62
RC0AC9765CBPC5M24 ก.ค. 15RC0Y4150RC0Z4959140.58855.932.390.8045.72
RC0AC9786CBPC5M26 ก.ค. 15RC0Y4150RC0Z5701139.00900.002.260.8036.19
RC0AC9837CBPC5M7 ส.ค. 15RC0AA7187RC0Z4496144.59854.172.240.8041.28
RC0AC9792CBPC5F26 ก.ค. 15RC0Y4150RC0Z5701154.06772.732.661.0037.47
RC0AC9821CBPC5F6 ส.ค. 15RC0Z5955RC0AA6431147.63759.742.360.7041.28
RC0AC9767CBPC5F24 ก.ค. 15RC0Y4150RC0Z4959158.00740.262.641.0532.38
RC0AC9790CBPC5F26 ก.ค. 15RC0Y4150RC0Z5701160.01753.012.640.9048.26
RC0AC9861CBPC5M10 ส.ค. 15RC0AA7467RC0Y3044148.57878.572.460.9034.93
RC0AC9859CBPC5M10 ส.ค. 15RC0AA7467RC0Y3044147.43871.432.510.8538.10
RC0AC9868CBPC5F10 ส.ค. 15RC0AA7467RC0Y3044150.37842.862.561.1034.93
RC0AC9875CBPC5F10 ส.ค. 15RC0AA7467RC0Z5941148.00826.672.561.1039.37
RC0AC9876CBPC5F10 ส.ค. 15RC0AA7467RC0Z5941150.52793.332.550.9038.10
RC0AC9867CBPC5F10 ส.ค. 15RC0AA7467RC0Y3044150.54786.672.560.8544.45
RC0AC9871CBPC5M10 ส.ค. 15RC0AA7467RC0Z5941150.54786.672.561.0534.93
RC0AC9926CBPC5M26 ส.ค. 15RC0AB7860RC0Y3250133.53938.462.380.9036.83
RC0AC9843CBPC5F7 ส.ค. 15RC0AA7187RC0Z4496153.27789.472.681.0041.28
RC0AC9834CBPC5F7 ส.ค. 15RC0AA7187RC0Z5795156.14725.002.791.3038.10
RC0AC9914CBPC5F21 ส.ค. 15RC0AB7860RC0Z5929140.62887.322.401.2540.64
RC0AC9909CBPC5M21 ส.ค. 15RC0AB7860RC0Z5929141.11866.202.591.2036.19
RC0AC9832CBPC5M7 ส.ค. 15RC0AA7187RC0Z5795158.00720.932.490.8034.93
RC0AC9766CBPC5F24 ก.ค. 15RC0Y4150RC0Z4959174.28659.342.711.2538.10
RC0AC9948CBPC5M3 ก.ย. 15RC0AA7467RC0Z6041138.00847.832.390.8539.37
RC0AC9893CBPC5F18 ส.ค. 15RC0AB7981RC0Z6039151.56820.512.551.2543.18
RC0AC9931CBPC5F26 ส.ค. 15RC0AB7860RC0Y3250144.77813.332.751.0531.75
RC0AC9921CBPC5F23 ส.ค. 15RC0AB7860RC0Z5536148.38801.282.711.2034.29
RC0AC9903CBPC5F21 ส.ค. 15RC0Z4571RC0Z5448150.36782.052.801.2540.64
RC0AC9897CBPC5F21 ส.ค. 15RC0Z4571RC0Z5448150.36775.642.670.9537.47
RC0AC9913CBPC5F21 ส.ค. 15RC0AB7860RC0Z5929153.62762.822.991.0538.73
RC0AC9904CBPC5F21 ส.ค. 15RC0Z4571RC0Z5448153.69743.592.420.9537.47
RC0AC9950CBPC5M3 ก.ย. 15RC0AA7467RC0Z6041142.34855.072.610.8541.91
RC0AC9966CBPC5F6 ก.ย. 15RC0AA7187RC0Z4481153.00810.812.581.4046.99
RC0AC9962CBPC5F4 ก.ย. 15RC0AA7187RC0Y2801156.60714.292.880.9038.10
RC0AC0051CBPC5F21 ก.ย. 15RC0AB7981RC0Z5042144.00835.622.601.1043.18
RC0AC9967CBPC5F6 ก.ย. 15RC0AA7187RC0Z4481159.68732.142.861.1037.47
RC0AC9951CBPC5F3 ก.ย. 15RC0AA7467RC0Z6041164.31648.352.961.0046.35
RC0AC0030CBPC5M20 ก.ย. 15RC0AB7981RC0X2094145.79904.412.240.9036.19
RC0AC0029CBPC5M20 ก.ย. 15RC0AB7981RC0X2094148.00875.002.450.8038.73
RC0AC9963CBPC5M6 ก.ย. 15RC0AA7187RC0Z4481159.41771.082.190.7537.47
RC0AC9956CBPC5M4 ก.ย. 15RC0AA7187RC0Y2801161.41771.082.580.9535.56
RC0AC9954CBPC5M4 ก.ย. 15RC0AA7187RC0Y2801162.62724.142.630.8534.29
RC0AC9975CBPC5F6 ก.ย. 15RC0AB7981RC0AB8205162.00712.642.560.8044.45
RC0AC0048CBPC5M21 ก.ย. 15RC0AB7981RC0Z5042150.46814.292.671.0537.46
RC0AC9974CBPC5M6 ก.ย. 15RC0AB7981RC0AB8205167.66759.262.730.8041.91
RC0AC9977CBPC5F6 ก.ย. 15RC0AB7891RC0AB8205167.00710.842.800.9041.28
RC0AC0074CBPC5F25 ก.ย. 15RC0Z4571RC0Y3295154.40833.332.380.8038.10
RC0AC0022CBPC5M17 ก.ย. 15RC0AB7981RC0AB7606158.77812.502.560.9033.02
RC0AC0036CBPC5F20 ก.ย. 15RC0AB7981RC0X2094157.00772.732.771.1040.01
RC0AC0061CBPC5M24 ก.ย. 15RC0AB8283RC0AA7543155.13705.882.751.1541.91
RC0AC0108CBPC5F29 ก.ย. 15RC0AB8318RC0Z4808158.35740.742.420.7046.99
RC0AC0106CBPC5F29 ก.ย. 15RC0AB8318RC0Z4808159.70740.742.500.8539.37
RC0AC0026CBPC5F17 ก.ย. 15RC0AB7981RC0AB7606174.70740.262.740.8546.99
RC0AC0035CBPC5F20 ก.ย. 15RC0AB7981RC0X2094164.89730.342.720.9540.00
RC0AC0019CBPC5M17 ก.ย. 15RC0AB7981RC0AB7606168.55724.722.820.7538.73
RC0AC0025CBPC5F17 ก.ย. 15RC0AB7981RC0AB7606169.22719.102.641.0048.26
RC0AC0073CBPC5M25 ก.ย. 15RC0Z4571RC0Y3295171.85636.902.800.8038.10
RC0AC0192CBPC5F10 ต.ค. 15RC0Z4571RC0Z5156153.00784.812.661.2039.37
RC0AC0188CBPC5M10 ต.ค. 15RC0Z4571RC0Z5156155.68746.842.801.0534.29
RC0AC0375CBPC5M15 พ.ย. 15RC0Z5116RC0AB9454163.891122.641.970.9034.93
RC0AC0379CBPC5F15 พ.ย. 15RC0Z5116RC0AB9454170.23813.562.580.9536.19
RC0AC0361CBPC5F11 พ.ย. 15RC0AB7981RC0AB9180170.19711.862.790.8043.18
RC0AC0425CBPC5M20 ธ.ค. 15RC0AA6195RC0Z4959144.27880.602.160.8040.01
RC0AC0423CBPC5M20 ธ.ค. 15RC0AA6195RC0Z4959167.53708.332.130.9046.99
RC0AD0655CBPC5M16 ก.พ. 16RC0AB8340RC0AB7606155.45816.902.290.6546.36
RC0AD0657CBPC5F16 ก.พ. 16RC0AB8340RC0AB7606159.36848.482.140.7546.35
RC0AD0658CBPC5F16 ก.พ. 16RC0AB8340RC0AB7606159.53789.472.320.7552.07
RC0AD0653CBPC5M16 ก.พ. 16RC0AB8340RC0AB7606163.69743.592.410.7536.19
RC0AD0775CBPC5M9 มี.ค. 16RC0AB7731RC0X1266143.90951.612.361.1046.36
RC0AD0703CBPC5F28 ก.พ. 16RC0AB8318RC0Z4808156.00838.712.490.7031.75
RC0AD0682CBPC5M29 ก.พ. 16RC0Z4571RC0AB7872156.21825.402.370.6537.47
RC0AD0683CBPC5M29 ก.พ. 16RC0Z4571RC0AB7872157.52793.652.400.7045.09
RC0AD0830CBPC5M10 มี.ค. 16RC0AB7860RC0AB8205148.17920.632.200.9540.64
RC0AD0687CBPC5F29 ก.พ. 16RC0Z4571RC0AB7872160.68757.142.691.0540.64
RC0AD0812CBPC5F6 มี.ค. 16RC0AB9465RC0Z5156156.85873.242.370.8049.53
RC0AD0869CBPC5M17 มี.ค. 16RC0Z4571RC0X2094148.21823.532.390.9039.37
RC0AD0835CBPC5M10 มี.ค. 16RC0AB7860RC0AB8205154.00802.822.630.9044.45
RC0AD0810CBPC5F6 มี.ค. 16RC0AB9465RC0Z5156160.49802.782.490.7540.64
RC0AD0809CBPC5M6 มี.ค. 16RC0AB9465RC0Z5156161.38806.672.290.9044.45
RC0AD0768CBPC5F12 มี.ค. 16RC0AB7981RC0Y3506162.00753.092.570.9043.81
RC0AD0764CBPC5M11 มี.ค. 16RC0AB7981RC0Y3506167.06728.922.480.7538.74
RC0AD0769CBPC5F11 มี.ค. 16RC0AB7981RC0Y3506172.00688.892.840.8545.08
RC0AD0808CBPC5M6 มี.ค. 16RC0AB9465RC0Z5156177.00666.672.550.7039.37
RC0AD0686CBPC5F29 ก.พ. 16RC0Z4571RC0AB7872184.54648.352.620.9548.26
RC0AC0174CBPC4M1 ต.ค. 15RC0W8646RC0Z5991164.19787.502.751.2535.56
RC0AC0175CBPC4F1 ต.ค. 15RC0W8646RC0Z5991183.69647.963.311.0543.82
RC0AC0414CBPC4F5 ธ.ค. 15RC0AB9299RC0AB9304173.79716.052.330.8043.18
RC0AC0442CBPC4M26 ธ.ค. 15RC0AB8969RC0AB9052171.32760.002.630.9543.18
RC0AC0412CBPC4M5 ธ.ค. 15RC0AB9299RC0AB9304195.63648.352.320.8035.56
RC0AC0411CBPC4M5 ธ.ค. 15RC0AB9299RC0AB9304197.74593.752.400.8540.64
RC0AC0416CBPC4F5 ธ.ค. 15RC0AB9299RC0AB9304196.22574.262.670.7538.10
RC0AC0449CBPC4F26 ธ.ค. 15RC0AB8969RC0AB9052174.05759.042.621.0543.18
RC0AC0447CBPC4F26 ธ.ค. 15RC0AB8969RC0AB9052176.64734.942.461.0047.63
RC0AC0441CBPC4M26 ธ.ค. 15RC0AB8969RC0AB9052187.29655.562.540.7037.47
RC0AD0748CBPC4F29 ก.พ. 16RC0AB7664RC0Y3523178.13704.822.540.9040.00
RC0AD1029CBPC4M13 เม.ย. 16RC0Y3091RC0Y3851161.32791.672.621.1041.28
RC0AC9820CBPC3F6 ส.ค. 15RC0Z5955RC0AA6431154.63759.492.751.0033.02
RC0AC0012CBPC3M17 ก.ย. 15RC0AB7731RC0Y2587139.69864.862.550.9044.45
RC0AC9973CBPC3M6 ก.ย. 15RC0AB7981RC0AB8205160.98756.582.650.8535.56
RC0AC0016CBPC3F17 ก.ย. 15RC0AB7731RC0Y2587151.00750.002.750.9045.72
RC0AC0011CBPC3M17 ก.ย. 15RC0AB7731RC0Y2587149.62724.142.630.9053.98
RC0AC9944CBPC3F3 ก.ย. 15RC0AB8283RC0X1649173.17480.002.971.2546.99
RC0AC0015CBPC3F17 ก.ย. 15RC0AB7731RC0Y2587156.00516.812.930.5050.17
RC0AC0081CBPC3M27 ก.ย. 15RC0AB7731RC0AA7538157.61766.232.581.1038.74
RC0AC0063CBPC3M24 ก.ย. 15RC0AB8283RC0AA7543158.00722.892.440.4547.63
RC0AC0080CBPC3M27 ก.ย. 15RC0AB7731RC0AA7538161.70740.742.750.9536.83
RC0AC0094CBPC3F27 ก.ย. 15RC0AB7731RC0AB7880156.29738.372.361.0052.07
RC0AC0087CBPC3F27 ก.ย. 15RC0AB7731RC0AA7538161.75728.402.801.0056.51
RC0AC0066CBPC3F24 ก.ย. 15RC0AB8283RC0AA7543160.03673.682.731.1539.37
RC0AC0086CBPC3F27 ก.ย. 15RC0AB7731RC0AA7538168.75728.402.930.9036.83
RC0AC0092CBPC3F27 ก.ย. 15RC0AB7731RC0AB7880166.00639.782.890.9548.26
RC0AC0242CBPC3M17 ต.ค. 15RC0AB7731RC0X1699158.47810.812.471.0043.18
RC0AC0223CBPC3F15 ต.ค. 15RC0Y2874RC0X1266161.60769.232.500.8041.28
RC0AC0227CBPC3F16 ต.ค. 15RC0Y2874RC0AA6265166.75727.272.680.8049.53
RC0AC0296CBPC3M28 ต.ค. 15RC0Z4525RC0Z5907153.48725.272.470.8540.64
RC0AC0229CBPC3F16 ต.ค. 15RC0Y2874RC0AA6265165.48725.272.921.0046.35
RC0AC0299CBPC3F28 ต.ค. 15RC0Z4525RC0Z5907153.48725.272.831.0047.63
RC0AC0221CBPC3F15 ต.ค. 15RC2X7032RC0AA6280164.95708.792.820.8553.34
RC0AC0244CBPC3F17 ต.ค. 15RC0AB7731RC0X1699167.16703.302.611.1045.72
RC0AC0298CBPC3M28 ต.ค. 15RC0Z4525RC0Z5907156.16703.302.590.8540.00
RC0AC0245CBPC3F17 ต.ค. 15RC0AB7731RC0X1699181.30606.063.040.9046.36
RC0AC0301CBPC3F28 ต.ค. 15RC0Z4525RC0Z5907170.62617.352.590.9038.10
RC0AC0392CBPC3M28 พ.ย. 15RC0AB8283RC0AA7526156.00788.142.651.1546.36
RC0AC0393CBPC3M28 พ.ย. 15RC0AB8283RC0AA7526156.00745.762.701.1543.18
RC0AD0650CBPC3F16 ก.พ. 16RC0AB7731RC0AA7543148.50800.002.440.8035.56
RC0AD0632CBPC3M11 ก.พ. 16RC0AB9347RC0Y2587151.00800.002.640.8044.45
RC0AD0651CBPC3F16 ก.พ. 16RC0AB7731RC0AA7543147.33753.852.800.9034.93
RC0AD0624CBPC3M11 ก.พ. 16RC0AB8283RC0Y2887152.33753.852.631.1537.46
RC0AD0638CBPC3F11 ก.พ. 16RC0AB9347RC0Y2587153.86700.002.680.9550.17
RC0AD0661CBPC3M23 ก.พ. 16RC0AB7731RC0AA7538143.67859.152.260.9044.45
RC0AD0646CBPC3M16 ก.พ. 16RC0AB7731RC0AA7543154.26791.672.160.8538.73
RC0AD0665CBPC3F23 ก.พ. 16RC0AB7731RC0AA7538150.00861.112.111.1044.45
RC0AD0662CBPC3M23 ก.พ. 16RC0AB7731RC0AA7538152.59773.332.480.8545.72
RC0AD0630CBPC3F11 ก.พ. 16RC0AB8283RC0Y2887163.41710.532.780.8546.99
RC0AD0669CBPC3F23 ก.พ. 16RC0AB7731RC0AA7538164.48851.352.461.1041.91
RC0AD0793CBPC3F15 มี.ค. 16RC0AB7731RC0AA7510149.00859.152.460.9048.26
RC0AD0790CBPC3F15 มี.ค. 16RC0AB7731RC0AA7510149.48853.332.721.0552.07
RC0AD0778CBPC3F9 มี.ค. 16RC0AB7731RC0X1266160.25800.002.500.8044.45
RC0AD0866CBPC3F16 มี.ค. 16RC0Z4525RC0X1699150.12798.612.701.1547.63
RC0AD0773CBPC3M9 มี.ค. 16RC0AB7731RC0X1266163.60716.052.690.8536.83
RC0AD0903CBPC3F25 มี.ค. 16RC0Y2820RC0AA6265147.61835.622.570.9047.62
RC0AD0898CBPC3M25 มี.ค. 16RC0Y2820RC0AA6265151.00837.842.501.0041.91
RC0AD0917CBPC3F25 มี.ค. 16RC0Y2820RC0AA7170156.71777.782.560.8054.61
RC0AD0916CBPC3F25 มี.ค. 16RC0Y2820RC0AA7170167.83705.882.860.9546.99
RC0AD0941CBPC3M2 เม.ย. 16RC0AB7731RC0AB9340162.76807.692.450.9540.64
RC0AD0948CBPC3F2 เม.ย. 16RC0AB7731RC0AB9340164.63788.462.760.7546.99
RC0AD1075CBPC3M22 เม.ย. 16RC0AB7731RC0Y4036152.701173.912.020.8539.37
RC0AD0945CBPC3F2 เม.ย. 16RC0AB7731RC0AB9340172.35740.742.930.9541.28
RC0AD0937CBPC3F2 เม.ย. 16RC0AB9347RC0X1648172.45687.502.680.7545.72
RC0AD0952CBPC3F8 เม.ย. 16RC0AB8283RC0X1649168.70740.742.480.8538.10
RC0AD1060CBPC3M21 เม.ย. 16RC0Y2820RC0AA7526158.39815.792.110.9040.64
RC0AD1065CBPC3F21 เม.ย. 16RC0Y2820RC0AA7526159.64782.892.340.8550.16
RC0AD1067CBPC3F21 เม.ย. 16RC0Y2820RC0AA7526161.66753.252.840.9048.89
RC3AC2525DNEWM3 ส.ค. 15RC3Z1071RC3Z0814146.24854.172.460.9036.83
RC3AC2526DNEWF3 ส.ค. 15RC3Z1071RC3Z0814146.76805.192.801.1541.28
RC3AC2536DNEWM20 ก.ย. 15RC3Z1124RC3Z0813152.00826.392.421.0043.82
RC3AC2610DNEWM11 ต.ค. 15RC3Y0202RC3AA1400138.17920.632.591.0537.47
RC3AC2570DNEWF27 ก.ย. 15RC3Z1124RC3Y0369159.00709.302.951.1538.74
RC3AC2613DNEWM11 ต.ค. 15RC3Z0907RC3AB2034154.27880.602.350.9531.75
RC3AC2626DNEWM15 ต.ค. 15RC3Z0907RC3AA1432144.30810.132.251.0036.83
RC3AC2633DNEWM15 ต.ค. 15RC3Z0907RC3AB1917154.19915.252.461.0544.45
RC3AC2632DNEWM15 ต.ค. 15RC3Z0907RC3AB1917154.19915.252.411.0038.73
RC3AC2627DNEWM15 ต.ค. 15RC3Z0907RC3AA1432160.51797.302.671.0035.56
RC3AC2620DNEWF11 ต.ค. 15RC3Z0907RC3AB2034165.54786.672.671.1538.10
RC3AC2642DNEWF15 ต.ค. 15RC3Z0907RC3AB1917162.81838.032.711.3538.74
RC3AC2631DNEWF15 ต.ค. 15RC3Z0907RC3AA1432166.33750.002.941.0038.73
RC3AC2615DNEWF11 ต.ค. 15RC3Z0907RC3AB2034169.68740.743.001.2040.01
RC3AC2675DNEWF7 พ.ย. 15RC3AB2456RC3Y0252149.941064.522.301.2027.94
RC3AC2655DNEWM8 พ.ย. 15RC3AB2376RC3AA1805146.571048.392.480.9538.10
RC3AC2629DNEWF15 ต.ค. 15RC3Z0907RC3AA1432174.98670.893.021.0036.83
RC3AC2657DNEWF8 พ.ย. 15RC3AB2376RC3AA1805151.001000.002.581.0540.01
RC3AC2677DNEWM7 พ.ย. 15RC3AB2456RC3Y0522158.92855.262.430.8534.93
RC3AC2703DNEWM22 พ.ย. 15RC3AA1769RC3AB2383152.791114.582.070.9537.47
RC3AC2708DNEWF22 พ.ย. 15RC3AA1769RC3AB2383166.80830.772.751.2040.64
RC3AC2735DNEWM22 ธ.ค. 15RC3Z1124RC3AB2460140.001000.002.581.1038.73
RC3AC2738DNEWM22 ธ.ค. 15RC3Z1124RC3AB2460147.001000.002.111.0536.20
RC3AC2739DNEWF22 ธ.ค. 15RC3Z1124RC3AB2460149.62926.232.481.0533.02
RC3AC2719DNEWM19 ธ.ค. 15RC3AB2392RC3AA1760154.67750.002.970.8036.83
RC3AC2742DNEWF22 ธ.ค. 15RC3Z1124RC3AB2460157.53808.222.921.4518.42
RC3AC2724DNEWF19 ธ.ค. 15RC3AB2392RC3AA1760166.41709.302.600.8535.56
RC3AD2820DNEWM3 มี.ค. 16RC3Z1208RC3AB2040139.08963.642.220.9041.28
RC3AD2829DNEWM6 มี.ค. 16RC3AB2392RC3AB2034141.511027.272.311.1536.83
RC3AD2870DNEWM9 มี.ค. 16RC3Z1124RC3AB1917145.47943.552.351.0032.38
RC3AD2869DNEWM9 มี.ค. 16RC3Z1124RC3AB1917147.62927.422.671.0032.38
RC3AD2824DNEWF3 มี.ค. 16RC3Z1208RC3AB2040154.41828.572.671.0536.83
RC3AD2877DNEWF9 มี.ค. 16RC3Z1124RC3AB1917148.971017.242.411.2536.19
RC3AD2874DNEWF9 มี.ค. 16RC3Z1124RC3AB1917149.17920.632.551.1533.02
RC3AD2843DNEWM9 มี.ค. 16RC3AB1828RC3AA1432149.37845.072.501.0535.56
RC3AD2835DNEWF6 มี.ค. 16RC3AB2392RC3AB2034153.33934.782.560.9046.99
RC3AD2840DNEWM9 มี.ค. 16RC3AB1828RC3AA1432144.20909.092.390.9538.73
RC3AD2845DNEWF9 มี.ค. 16RC3AB1828RC3AA1432155.46814.292.790.7036.83
RC3AD2846DNEWF9 มี.ค. 16RC3AB1828RC3AA1432155.50800.002.411.0031.75
RC3AD2834DNEWM6 มี.ค. 16RC3AB2392RC3AB2034160.20833.332.500.8531.12
RC3AD2897DNEWM3 เม.ย. 16RC3Z1124RC3Z0706133.47981.132.561.3037.46
RC3AD2836DNEWF6 มี.ค. 16RC3AB2392RC3AB2034165.53789.472.610.9538.73
RC3AD2902DNEWF3 เม.ย. 16RC3Z1124RC3Z0706150.14880.602.641.1034.29
RC3AD2900DNEWF3 เม.ย. 16RC3Z1124RC3Z0706150.78843.282.781.3040.64
RC3AD2896DNEWM3 เม.ย. 16RC3Z1124RC3Z0706150.83820.902.731.1041.28
RC3AD2910DNEWF31 มี.ค. 16RC3AB2009RC3V9009152.00743.242.641.2543.18
RC3AD2817DNEWF29 ก.พ. 16RC3AB1828RC3AB2039184.49670.332.700.8543.18
RC3AD2813DNEWM29 ก.พ. 16RC3AB1828RC3AB2039186.31604.402.901.0535.56
RC3AD2911DNEWF31 มี.ค. 16RC3AB2009RC3V9009162.00666.672.781.0532.38
RC3AD2934DNEWF15 เม.ย. 16RC3Z1208RC3AB2383149.28871.432.461.0543.18
RC3AD2927DNEWM15 เม.ย. 16RC3Z1208RC3AB2383148.69864.292.650.8540.01
RC3AD2917DNEWM10 เม.ย. 16RC3Z1208RC3Z1122158.37842.862.540.8034.29
RC3AD2926DNEWM15 เม.ย. 16RC3Z1208RC3AB2383158.00785.712.510.9036.19
RC3AD2921DNEWF10 เม.ย. 16RC3Z1208RC3Z1122164.31766.233.071.5539.37
RC3AD2923DNEWF10 เม.ย. 16RC3Z1208RC3Z1122165.66753.253.061.0046.36
RC6AC1975CHMSM17 พ.ย. 15RC6AA1864RC6AA1869345.22276.124.86
RC0AD0965CBLWXLRF14 เม.ย. 16RC1AB2357RC2AA8650144.41844.592.491.1037.47
RC0AD0989CBLRXLWF12 เม.ย. 16RC2AB8751RC1AB2351142.25888.062.430.8541.28
RC0AD1041CBLRXLWF17 เม.ย. 16RC2Y7317RC1AB2456143.76852.112.671.0041.28
RC0AD0977CBLRXLWF11 เม.ย. 16RC2AA8612RC1Y0817148.00790.542.611.2044.45
RC0AD1057CBLRXLWF15 เม.ย. 16RC2Y7317RC1AA2268153.47809.522.150.7540.64
RC0AD0979CBLRXLWF11 เม.ย. 16RC2AA8612RC1Y0817162.66759.262.480.9546.99
RC0AD1056CBLRXLWF15 เม.ย. 16RC2Y7317RC1AA2268163.69766.232.411.0530.48
RC2AC9319LRIREF28 ก.ค. 15RC2AA8680RC2Y7167136.00898.312.691.1540.01
RC2AC9321LRIREF28 ก.ค. 15RC2AA8680RC2Y7167142.38841.272.510.8040.01
RC2AC9324LRIREF28 ก.ค. 15RC2AA8680RC2Y7167147.61821.432.781.0036.20
RC2AC9334LRIREF22 ส.ค. 15RC2AA8733RC2X7095145.53789.472.811.2545.08
RC2AC9367LRIREM8 ก.ย. 15RC2AA8733RC2X7075129.40962.122.261.0037.47
RC2AC9341LRIREF31 ส.ค. 15RC2AA8281RC2AA8694148.00796.052.560.8540.00
RC2AC9337LRIREM31 ส.ค. 15RC2AA8281RC2AA8694148.65769.742.650.8537.46
RC2AC9364LRIREM8 ก.ย. 15RC2AA8733RC2X7075140.66763.162.660.9537.47
RC2AC9379LRIREM22 ก.ย. 15RC2X7032RC2AA8740129.981016.952.200.9041.91
RC2AC9357LRIREF3 ก.ย. 15RC2AA8281RC2AA8598145.47791.142.540.7043.18
RC2AC9355LRIREF3 ก.ย. 15RC2AA8281RC2AA8598146.74791.142.381.1040.01
RC2AC9348LRIREM3 ก.ย. 15RC2AA8281RC2AA8598149.96765.822.500.9041.28
RC2AC9368LRIREF8 ก.ย. 15RC2AA8733RC2X7075146.65768.752.570.8544.45
RC2AC9383LRIREF7 ก.ย. 15RC2X7032RC2AA8740150.85866.202.621.1538.10
RC2AC9369LRIREF8 ก.ย. 15RC2AA8733RC2X7075158.52659.343.020.8048.26
RC2AC9381LRIREM22 ก.ย. 15RC2X7032RC2AA8740142.26934.782.330.8536.83
RC2AC9387LRIREF22 ก.ย. 15RC2X7032RC2AA8740149.57779.222.431.0040.64
RC2AC9408LRIREF1 ต.ค. 15RC2Y7352RC2AA8608145.36785.712.480.9041.91
RC1AC3044LRIREM26 ก.ย. 15RC1Y0892RC1W0246148.30740.262.890.9028.58
RC2AC9447LRIREF14 ต.ค. 15RC2AA8733RC2X6941142.00880.602.390.9537.47
RC1AC3053LWIREM27 ก.ย. 15RC1Z1693RC1Z1553151.85839.512.431.0545.09
RC1AC3045LWIREM26 ก.ย. 15RC1Y0892RC1W0246157.43777.782.750.9040.64
RC1AC3054LWIREM27 ก.ย. 15RC1Z1693RC1Z1553159.00746.912.981.1534.93
RC1AC3050LWIREF26 ก.ย. 15RC1Y0892RC1W0246165.97674.162.911.1535.56
RC2AC9443LRIREM14 ต.ค. 15RC2AA8733RC2X6941145.58878.382.431.1036.83
RC1AC3060LWIREF27 ก.ย. 15RC1Z1693RC1Z1553168.03740.742.751.1035.56
RC1AC3062LWIREF27 ก.ย. 15RC1Z1693RC1Z1553168.70740.742.941.2039.37
RC2AC9407LRIREF1 ต.ค. 15RC2Y7352RC2AA8608162.68734.572.450.9044.45
RC1AC3084LWIREM12 ต.ค. 15RC1AA2264RC1Z1402153.72734.182.630.9040.00
RC1AC3049LWIREF26 ก.ย. 15RC1Y0892RC1W0246163.59732.953.071.1033.02
RC1AC3072LWIREF9 ต.ค. 15RC1AB2449RC1AB2517162.83705.882.751.2035.56
RC2AC9392LRIREF29 ก.ย. 15RC2AB8865RC2AA8614170.00701.152.460.8537.47
RC1AC3115LWIREM23 ต.ค. 15RC1AB2877RC1AB2351147.44976.922.260.9540.64
RC1AC3119LWIREF23 ต.ค. 15RC1AB2877RC1AB2351152.24892.312.471.1036.19
RC1AC3112LWIREM23 ต.ค. 15RC1AB2877RC1AB2351151.16861.542.420.9534.93
RC1AC3087LWIREM12 ต.ค. 15RC1AA2264RC1Z1402163.95678.572.631.0036.19
RC1AC3099LWIREF17 ต.ค. 15RC1AB2499RC1X0330158.24806.672.741.1543.18
RC1AC3130LWIREF23 ต.ค. 15RC1AB2877RC1Y0817151.00794.872.481.1040.64
RC2AC9441LRIREF10 ต.ค. 15RC2AB8865RC2Y7168162.64735.292.660.9546.99
RC2AC9436LRIREM10 ต.ค. 15RC2AB8865RC2Y7168164.00729.412.531.1034.29
RC1AC3081LWIREF9 ต.ค. 15RC1AA2227RC1X0583166.39717.652.770.9039.37
RC2AC9405LRIREM1 ต.ค. 15RC2Y7352RC2AA8608175.88694.122.360.8537.47
RC1AC3134LWIREM28 ต.ค. 15RC1AB2499RC1W0249152.00833.332.621.1530.48
RC2AC9442LRIREF10 ต.ค. 15RC2AB8865RC2Y7168170.00681.323.150.9040.00
RC1AC3110LWIREM23 ต.ค. 15RC1AB2877RC1AB2351158.02835.442.450.9038.10
RC1AC3118LWIREF23 ต.ค. 15RC1AB2877RC1AB2351164.00772.152.641.0037.47
RC1AC3105LWIREF19 ต.ค. 15RC1AB2499RC1AB2565169.48676.143.031.0540.64
RC1AC3089LWIREF12 ต.ค. 15RC1AA2264RC1Z1402171.08637.763.150.9535.56
RC2AC9444LRIREM14 ต.ค. 15RC2AA8733RC2X6941165.08631.072.730.7040.64
RC2AC9431LRIREM7 ต.ค. 15RC2AB8865RC2AB8959183.38591.842.760.8037.46
RC1AC3187LWIREF17 พ.ย. 15RC1AA2264RC1W0292141.041180.562.421.5532.39
RC1AC3185LWIREM17 พ.ย. 15RC1AA2264RC1W0292143.121138.891.951.3535.56
RC1AC3193LWIREM24 พ.ย. 15RC1AA2215RC1AB2797141.68934.212.541.2034.29
RC1AC3160LWIREF4 พ.ย. 15RC1AB2346RC1AA2283157.63732.562.561.1036.83
RC1AC3097LWIREF17 ต.ค. 15RC1AB2499RC1X0330178.00640.632.790.9041.28
RC1AC3203LWIREF25 พ.ย. 15RC1AB2346RC1AB2805145.001044.442.311.5038.10
RC1AC3149LWIREM4 พ.ย. 15RC1AB2449RC1AA1824166.00792.212.541.0036.19
RC1AC3190LWIREM19 พ.ย. 15RC1AB2499RC1AA2268149.47989.132.620.4537.47
RC1AC3168LWIREF5 พ.ย. 15RC1AB2346RC1AB2434166.00693.182.701.0540.64
RC1AC3219LWIREF6 ธ.ค. 15RC1AA2215RC1AB2353142.08923.082.351.5031.12
RC1AC3192LWIREF19 พ.ย. 15RC1AB2499RC1AA2268156.79826.922.471.0532.38
RC1AC3152LWIREF4 พ.ย. 15RC1AB2449RC1AA1824173.00726.192.760.9034.93
RC1AC3159LWIREF4 พ.ย. 15RC1AB2346RC1AA2283173.76654.262.700.9047.62
RC1AC3200LWIREM25 พ.ย. 15RC1AB2346RC1AB2805153.00981.131.971.2534.93
RC1AC3198LWIREF24 พ.ย. 15RC1AA2215RC1AB2797152.95952.832.671.5538.73
RC1AC3196LWIREM24 พ.ย. 15RC1AA2215RC1AB2797154.00754.722.951.2036.83
RC1AC3218LWIREF6 ธ.ค. 15RC1AA2215RC1AB2353149.26796.612.231.1028.58
RC2AC9483LRIREF27 พ.ย. 15RC2AB8751RC2AB8871157.00771.192.860.9540.64
RC1AC3166LWIREF5 พ.ย. 15RC1AB2346RC1AB2434178.14579.442.730.8536.83
RC2AC9478LRIREM27 พ.ย. 15RC2AB8751RC2AB8871159.13883.332.490.8053.98
RC1AC3205LWIREF25 พ.ย. 15RC1AB2346RC1AB2805159.59906.252.531.2043.18
RC1AC3206LWIREF25 พ.ย. 15RC1AB2346RC1AB2805159.76953.852.441.3041.91
RC1AC3226LWIREF6 ธ.ค. 15RC1AA2215RC1Y0920152.24853.852.451.2040.01
RC2AC9497LRIREF23 ธ.ค. 15RC2AB9192RC2Y7167142.38886.792.321.0540.64
RC1AC3233LWIREM8 ธ.ค. 15RC1X0581RC1AB2862155.14880.602.380.9032.38
RC1AC3225LWIREM6 ธ.ค. 15RC1AA2215RC1Y0920157.84813.432.370.9036.19
RC1AC3229LWIREM8 ธ.ค. 15RC1X0581RC1AB2862157.32753.732.650.8535.56
RC1AC3228LWIREF6 ธ.ค. 15RC1AA2215RC1Y0920160.02746.272.320.9034.93
RC1AC3223LWIREM6 ธ.ค. 15RC1AA2215RC1Y0920160.86807.142.000.9543.18
RC2AC9500LRIREF23 ธ.ค. 15RC2AB9192RC2Y7167147.00868.852.470.9545.72
RC2AC9494LRIREF23 ธ.ค. 15RC2AB9192RC2Y7167149.30868.852.260.8040.64
RC2AD9572LRIREM28 ก.พ. 16RC2AA8281RC2X7132133.48960.941.981.0041.91
RC2AD9561LRIREM21 ก.พ. 16RC2AB8952RC2AA8740141.64943.662.420.9535.56
RC2AD9576LRIREF28 ก.พ. 16RC2AA8281RC2X7132143.41830.992.180.8047.63
RC2AD9567LRIREF21 ก.พ. 16RC2AB8952RC2AA8740150.41830.992.490.9048.89
RC2AD9575LRIREF28 ก.พ. 16RC2AA8281RC2X7132144.00923.082.170.7546.36
RC2AD9593LRIREF8 มี.ค. 16RC2AB8964RC2Y7168143.17945.452.441.0048.90
RC1AD3308LWIREF2 มี.ค. 16RC1AB2855RC1AB2517147.11904.762.021.2037.47
RC1AD3305LWIREM2 มี.ค. 16RC1AB2855RC1AB2517153.00857.142.500.9544.45
RC1AD3340LWIREM7 มี.ค. 16RC1AB2449RC1AA1891146.83857.142.250.8537.47
RC1AD3309LWIREF2 มี.ค. 16RC1AB2855RC1AB2517154.19842.862.321.1041.91
RC2AD9588LRIREM8 มี.ค. 16RC2AB8964RC2Y7168150.58838.712.510.8548.89
RC2AD9587LRIREM8 มี.ค. 16RC2AB8964RC2Y7168149.04733.872.740.6537.47
RC1AD3314LWIREM3 มี.ค. 16RC1AB2855RC1X0583154.22816.902.531.0540.01
RC1AD3341LWIREM7 มี.ค. 16RC1AB2449RC1AA1891155.00857.142.601.0038.10
RC1AD3331LWIREF9 มี.ค. 16RC1Y0768RC1Y0816151.81842.862.571.2541.28
RC1AD3345LWIREF7 มี.ค. 16RC1AB2449RC1AA1891157.50800.002.591.1540.01
RC1AD3343LWIREF7 มี.ค. 16RC1AB2449RC1AA1891157.57779.222.580.9546.99
RC1AD3350LWIREM15 มี.ค. 16RC1AA2215RC1W0246149.00774.652.820.9038.73
RC1AD3357LWIREF25 มี.ค. 16RC1Y0768RC1AA2210143.00847.222.611.1039.37
RC2AD9602LRIREM15 มี.ค. 16RC2AB9194RC2AB8901149.56901.412.110.8548.90
RC2AD9605LRIREF15 มี.ค. 16RC2AB9194RC2AB8901155.16859.152.460.8048.26
RC2AD9618LRIREF20 มี.ค. 16RC2AB8964RC2AB8924151.37845.072.421.1047.63
RC2AD9608LRIREF15 มี.ค. 16RC2AB9194RC2AB8901156.37845.072.250.7041.91
RC1AD3338LWIREF11 มี.ค. 16RC1X0581RC1Z1402158.00697.372.890.7534.93
RC1AD3296LWIREF22 ก.พ. 16RC1AB2877RC1Z1553177.49670.332.550.9039.37
RC1AD3295LWIREF22 ก.พ. 16RC1AB2877RC1Z1553179.03659.092.241.0038.73
RC1AD3298LWIREF22 ก.พ. 16RC1AB2877RC1Z1553179.14637.362.620.8044.45
RC1AD3336LWIREF11 มี.ค. 16RC1X0581RC1Z1402161.97737.802.880.8537.47
RC1AD3344LWIREF7 มี.ค. 16RC1AB2449RC1AA1891171.80714.292.751.0541.91
RC1AD3328LWIREM9 มี.ค. 16RC1Y0768RC1Y0816169.95678.572.190.7540.01
RC1AD3389LWIREM1 เม.ย. 16RC1Y0768RC1Z1697153.44820.902.480.8541.28
RC1AD3379LWIREM2 เม.ย. 16RC1Y0892RC1AA2283150.00810.812.521.0036.83
RC1AD3366LWIREF26 มี.ค. 16RC1AB2499RC1W0249159.62763.512.301.1534.93
RC1AD3351LWIREF15 มี.ค. 16RC1AA2215RC1W0246166.57700.002.671.1035.56
RC1AD3356LWIREF25 มี.ค. 16RC1Y0768RC1AA2210165.00654.262.720.9537.47
RC1AD3417LWIREM21 เม.ย. 16RC1X0581RC1AB2474143.85873.022.511.3541.28
RC1AD3369LWIREF26 มี.ค. 16RC1AB2499RC1W0249168.21715.912.441.0040.64
RC1AD3422LWIREF21 เม.ย. 16RC1X0581RC1AB2474147.86698.413.161.0538.73
RC1AD3378LWIREM2 เม.ย. 16RC1Y0892RC1AA2283164.74676.142.541.1535.56
RC1AD3419LWIREM21 เม.ย. 16RC1X0581RC1AB2474152.00800.002.411.0034.93
RC1AD3373LWIREM28 มี.ค. 16RC1AB2499RC1X0599176.00702.382.901.0041.91
RC1AD3381LWIREF2 เม.ย. 16RC1Y0892RC1AA2283184.13638.303.031.2546.99
RC2AC9445LRIERF14 ต.ค. 15RC2AA8733RC2X6941144.48805.562.590.8536.19
RC4AD0651HHF26 ก.พ. 16RC4Y0578RC4Y0553179.00664.842.980.9546.99
RC4AD0645HHM26 ก.พ. 16RC4Y0578RC4Y0553182.05654.762.910.8036.19
RC4AD0646HHM26 ก.พ. 16RC4Y0578RC4Y0553177.47653.853.030.9041.28
RC4AD0648HHF26 ก.พ. 16RC4Y0578RC4Y0553198.33600.002.970.9543.18
RC4AD0649HHF26 ก.พ. 16RC4Y0578RC4Y0553214.00612.243.270.9546.99
RC0AD0494CBDXLWLRM1 ม.ค. 16RC3AB1821RC0Z4709141.50952.382.280.9040.00
RC0AD0493CBDXLWLRM1 ม.ค. 16RC3AB1821RC0Z4709139.84904.762.371.1044.45
RC0AD0500CBDXLWLRF1 ม.ค. 16RC3AB1821RC0Z4709138.74904.762.501.0536.83
RC0AD0497CBDXLWLRM1 ม.ค. 16RC3AB1821RC0Z4709159.03771.082.420.9538.10
RC0AD0495CBDXLWLRM1 ม.ค. 16RC3AB1821RC0Z4709156.78722.892.661.0532.38
RC0AC0273CBDXCHDMSM26 ต.ค. 15RC3AB2448RC0Z4375174.77702.973.442.4545.72
RC0AC0274CBDXCHDMSM26 ต.ค. 15RC3AB2448RC0Z4375181.86660.552.092.3538.73
RC0AC0278CBDXCHDMSF26 ต.ค. 15RC3AB2448RC0Z4375184.54642.203.342.0546.99
RC0AC0281CBDXCHDMSF26 ต.ค. 15RC3AB2448RC0Z4375183.67600.003.482.5564.14
RC3AC2603DDENF10 ต.ค. 15RC3AB1842RC3Z0738149.00842.862.470.8035.56
RC3AC2602DDENM10 ต.ค. 15RC3AB1842RC3Z0738149.00820.002.680.8534.29
RC3AC2644DDENM23 ต.ค. 15RC3AA1302RC3AA1757138.541120.692.061.0036.83
RC3AC2645DDENM23 ต.ค. 15RC3AA1302RC3AA1757144.54974.142.390.9036.83
RC3AC2650DDENF23 ต.ค. 15RC3AA1302RC3AA1757146.07966.102.400.9540.64
RC3AC2649DDENF23 ต.ค. 15RC3AA1302RC3AA1757153.20894.372.600.9541.91
RC3AC2732DDENM23 ธ.ค. 15RC3Z0799RC3AA1783143.67859.152.150.9038.73
RC3AC2733DDENF23 ธ.ค. 15RC3Z0799RC3AA1783142.26802.822.050.8045.72
RC6AC1965MSCHNF12 ต.ค. 15RC6AA1864RC6Z1813238.03542.373.343.2023.50
RC6AC1968MSCHNF12 ต.ค. 15RC6AA1864RC6Z1813232.50508.473.001.9523.49
RC6AC1963MSCHNM12 ต.ค. 15RC6AA1864RC6Z1813258.29507.463.09
RC6AC1980MSCHNF17 พ.ย. 15RC6AA1864RC6AA1869283.72395.523.57
RC6AC1969MSCHNF12 ต.ค. 15RC6AA1864RC6Z1813272.75380.604.71
RC6AC1972MSCHNM17 พ.ย. 15RC6AA1864RC6AA1869287.62350.754.47
RC6AC1970MSCHNM17 พ.ย. 15RC6AA1864RC6AA1869318.14328.363.89
RC6AC1962MSCHNM12 ต.ค. 15RC6AA1864RC6Z1813332.97291.045.08
RC6AC1961MSCHNM12 ต.ค. 15RC6AA1864RC6Z1813348.53283.585.16
RC3AC2533DCANF7 ก.ย. 15RC3AA1354RC3AB1996144.00849.322.601.0537.47
RC3AC2529DCANM7 ก.ย. 15RC3AA1354RC3AB1996145.20835.622.391.0529.84
RC3AC2532DCANF7 ก.ย. 15RC3AA1354RC3AB1996157.72734.572.721.3026.03
RC3AC2543DCANM28 ก.ย. 15RC3Z1138RC3AB1970140.81940.302.380.8556.52
RC3AC2545DCANF28 ก.ย. 15RC3Z1138RC3AB1970141.86932.842.340.9541.28
RC3AC2547DCANF28 ก.ย. 15RC3Z1138RC3AB1970144.00895.522.181.0037.47
RC3AC2544DCANF28 ก.ย. 15RC3Z1138RC3AB1970141.70868.062.581.0033.02
RC3AC2583DCANM8 ต.ค. 15RC3X9998RC3AB1861148.00847.222.461.0534.93
RC3AC2586DCANM8 ต.ค. 15RC3X9998RC3AB1861149.23846.672.420.8533.02
RC3AC2588DCANF8 ต.ค. 15RC3X9998RC3AB1861148.44842.112.451.1040.64
RC3AC2596DCANF9 ต.ค. 15RC3AA1685RC3V9021149.79824.322.521.0539.37
RC3AC2595DCANF9 ต.ค. 15RC3AA1685RC3V9021150.79778.482.631.1034.93
RC3AC2589DCANF8 ต.ค. 15RC3X9998RC3AB1861155.00721.522.680.9540.01
RC3AC2593DCANM9 ต.ค. 15RC3AA1685RC3V9021157.00805.192.540.8536.19
RC3AC2597DCANF9 ต.ค. 15RC3AA1685RC3V9021165.00705.882.801.0533.02
RC3AC2696DCANM17 พ.ย. 15RC3AB2787RC3AB1969151.021011.112.311.2037.47
RC3AC2698DCANF17 พ.ย. 15RC3AB2487RC3AB1969167.00728.812.971.3529.84
RC3AC2729DCANF23 ธ.ค. 15RC3AB2471RC3Y0445142.26802.822.251.3034.29
RC3AC2727DCANF23 ธ.ค. 15RC3AB2471RC3Y0445148.60770.272.470.9535.56
RC3AD2810DCANM17 ก.พ. 16RC3Z0889RC3AA1764146.00923.082.070.6533.02
RC3AD2879DCANM14 มี.ค. 16RC3Z1138RC3AB1970130.821098.042.371.0553.98
RC3AD2881DCANF14 มี.ค. 16RC3Z1138RC3AB1970148.001000.002.371.1036.20
RC3AD2880DCANM14 มี.ค. 16RC3Z1138RC3AB1970148.00885.712.201.0535.56
RC3AD2819DCANM29 ก.พ. 16RC3AB2487RC3X0006164.57779.222.380.9528.58
RC3AD2888DCANF27 มี.ค. 16RC3AB2487RC3AB1861144.27880.602.701.5030.48
RC3AD2811DCANF17 ก.พ. 16RC3Z0889RC3AA1764173.78692.312.811.0043.18
RC3AD2887DCANM27 มี.ค. 16RC3AB2487RC3AB1861145.27882.352.221.0526.67
RC3AD2893DCANM29 มี.ค. 16RC3AB2487RC3V9021152.68759.262.911.0036.83
RC3AD2884DCANM27 มี.ค. 16RC3AB2487RC3AB1861157.33753.092.390.9538.10
RC3AD2954DCANM2 พ.ค. 16RC3Z1138RC3AB1922128.331500.001.561.0031.12
RC3AD2959DCANF2 พ.ค. 16RC3Z1138RC3AB1922134.001538.461.681.0043.18
RC3AD2961DCANF2 พ.ค. 16RC3Z1138RC3AB1922135.471358.972.031.1034.29
RC3AD2894DCANF29 มี.ค. 16RC3AB2487RC3V9021162.99797.622.911.0540.01
RC3AD2895DCANF29 มี.ค. 16RC3AB2487RC3V9021169.39720.243.071.1039.37
RC3AD2979DCANM12 พ.ค. 16RC3AA1685RC3AB2475143.001000.002.451.1030.48
RC3AD2890DCANF27 มี.ค. 16RC3AB2487RC3AB1861138.461080.362.551.4533.02