สำหรับเกษตรกรที่ต้องการใช้บริการน้ำเชื้อสุกรของศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกรสามารถสั่งจองได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  • มาสั่งด้วยตนเองหรือโทรสั่งทางเบอร์ 081-955-3045 หรือที่เบอร์  044 -009511
  • ต้องสั่งจองล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งวันทำการ การสั่งและการมารับน้ำเชื้อ ให้ดำเนินการในวันและเวลาราชการเท่านั้น
  • เตรียมอุปกรณ์สำหรับใส่น้ำเชื้อ สำหรับการเคลื่อนย้ายน้ำเชื้อมาให้พร้อม

น้ำเชื้อเก็บได้ 4-7 วัน
ราคาโด๊สละ 100 บาท
ไม่มีบริการส่ง เกษตรกรต้องมารับเอง