ข้อมูลองค์กร

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร
ผู้อำนวยการปัจจุบัน นายกมล ฉวีวรรณ (รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ)
ที่ตั้ง 78 ม.13 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
เบอร์โทรติดต่อราชการ
  1. 044 -009511
  2. 044 -009512 (Fax)
  3. 081-955-3045
E-Mail lcna_nak@dld.go.th
Website http://www.moopakchong.org
Facebook https://www.facebook.com/MooPakchong.org
Youtube channel https://www.youtube.com/user/moopakchong