หน้าหลักของระบบให้บริการออนไลน์

ไปหน้าหลักระบบให้บริการออนไลน์ http://order.moopakchong.org/ คลิกเมนู ฟอร์มลงทะเบียนเข้าใช้งาน

หน้าฟอร์มสำหรับการลงทะเบียนของระบบให้บริการออนไลน์

กรอกข้อมูลลงฟอร์มให้ครบทุกช่องจากนั้นคลิกลงทะเบียน ระบบจะส่งข้อมูลการยืนยันตัวตนของท่านเข้าไปที่ e-mail ที่ท่านใช้งาน

e-mail ส่งลิงก์ยืนยันการเข้าใช้งานระบบ

เปิด e-mail ที่ท่านเคยใช้ลงทะเบียน คลิกลิงก์ที่ระบบส่งไปให้เพื่อทำการยืนยันตัวตน

นำเข้ามูลที่ลงทะเบียนกลับมาเข้าใช้งานระบบ

นำข้อมูลมาเข้าใช้งานระบบ

หน้าบัญชีผู้ใช้งาน

ที่หน้าบัญชีผู้ใช้งานท่าสามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆของท่านได้ด้วยตัวเอง

สมาชิกที่ลงทะเบียนเข้าระบบแล้วสามารถแก้ไขบัญชีผู้ใช้งานของตัวเองได้

กรณีแก้ไขข้อมูลเข้าใช้งานระบบ

หน้าข้อมูลที่อยู่ สมาชิกที่ลงทะเบียนเข้าระบบแล้วสามารถแก้ไขข้อมูลที่อยู่ของตัวเองได้

กรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูลที่อยู่

หน้าข้อมูลที่อยู่ สมาชิกที่ลงทะเบียนเข้าระบบแล้วสามารถแก้ไขข้อมูลที่อยู่ของตัวเองได้

ฟอร์มแก้ไขข้อมูลที่อยู่

ตัวอย่างใบจองที่ได้จองแล้ว

ตัวอย่างใบจองที่เคยมีการส่งข้อมูลการจองแล้ว