สุกรจบทดสอบพันธุ์ลาจน์ไวท์ เพศเมีย

สุกรจบทดสอบพันธุ์ลาจน์ไวท์ เพศเมีย จำหน่ายกิโลกรัมละ 60 บาท สุกรมีน้ำหนักตัวประมาณ 85-110 กิโลกรัม