สุกรจบทดสอบพันธุ์ลาจน์ไวท์ เพศผู้

สุกรจบทดสอบพันธุ์ลาจน์ไวท์ เพศผู้ จำหน่ายกิโลกรัมละ 60 บาท สุกรมีน้ำหนักตัวประมาณ 85-110 กิโลกรัม