ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร เรื่อง สิ้นสุดโครงการไทยนิยมยั่งยืน

เนื่องจากโครงการไทยนิยมยั่งยืน ได้สิ้นสุดการดำเนินการตามโครงการในวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร จึงขอยกเลิก คิวจองตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน เกษตรกรที่ต้องการจองสุกร สามารถจองสุกรเข้ามาใหม่ตามราคาปรกติ (ตามประกาศกรมปศุสัตว์ และตามประกาศของศูนย์ฯ) ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป