ยินดีต้อนรับสู่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา


ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา เป็นหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ ดำเนินงานภายใต้การกำกับของกลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์เล็ก สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ (เดิมชื่อกองบำรุงพันธุ์สัตว์) เป็นศูนย์วิจัยเฉพาะสัตว์ ที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยและพัฒนาสุกรพันธุ์ดี ซึ่งเป็นฝูงสุกรยอดเยี่ยม (Great Grand Parent, GGP) ของกรมปศุสัตว์ สุกรที่พัฒนาพันธุ์แล้วจะกระจายไปสู่หน่วยงานวิจัยและกระจายพันธุ์ซึ่งเป็นศูนย์และสถานีของกองบำรุงพันธุ์สัตว์ ซึ่งเป็นฝูง Grand Parent (GP) และ Parent Stock (PS) ตลอดจนฟาร์มเครือข่าย และเกษตรกรทั่วไป เพื่อกระจายพันธุ์ ใช้ประโยชน์ และพัฒนาพันธุ์ ปัจจุบันศูนย์เลี้ยงสุกรพันธุ์แท้จำนวนประมาณ 350 แม่ ประกอบด้วยสุกรพันธุ์ลาร์จไวท์ แลนด์เรซ ดูร็อค แฮมเชียร์ เปียแตรง ปากช่อง 2 ปากช่อง 3 ปากช่อง 5 เหมยซาน และจินหัว>>>อ่านเพิ่มเติม


กระดานข่าว ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา


ข่าวกิจกรรมอื่นๆ ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา


เว็บลิงก์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

IDP ของหน่วยงาน เว็บไซต์กรมปศุสัตว์