ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร

พันธุกรรมเด่น

สุกรพันธุ์ปากช่อง 3

สุกรพันธุ์ปากช่อง เป็นสุกรสายพ่อพันธุ์ที่พัฒนาพันธุ์มาจากสุกรพันธุ์ลาร์จไวท์สายพันธุ์ไอร์แลนด์ที่โตเร็ว และสุกรพันธุ์เปียแตรงที่มีปริมาณเนื้อแดงมาก มีสีขาวตลอดทั้งลำตัว หูตั้ง มีสะโพกใหญ่กว้าง หัวไหล่และหลังกว้าง เป็นร่องเห็นมัดกล้ามเนื้อชัดเจน ปลอดยีนเครียด(NN) ขาแข็งแรง ใช้เป็นสุกรพ่อพันธุ์สุดท้ายในการผลิตสุกรขุน >>>อ่านเพิ่มเติม

สุกรพันธุ์ปากช่อง 5

สุกรพันธุ์ปากช่อง5 เป็นสุกรสายพ่อพันธุ์ที่พัฒนาพันธุ์จากสุกรพันธุ์ดูร็อค และสุกรพันธุ์เปียแตรง (ดูร็อค 62.5% เปียแตรง 37.5%) คุณสมบัติ ขนสีเหลืองหรือสีแดง ขาแข็งแรง สะโพกใหญ่ ไหล่หนา ไขมันบาง พื้นที่หน้าตัดเนื้อสันใหญ่ มีเนื้อปริมาณแดงมาก โตเร็ว ใช้อาหารน้อย เหมาะใช้เป็นพ่อพันธุ์สุดท้ายในการผลิตสุกรขุน >>>อ่านเพิ่มเติม

สุกรพันธุ์ดูร็อคสายพันธุ์กรมปศุสัตว์

สุกรพันธุ์ดูร็อคสายพันธุ์กรมปศุสัตว์ มีคุณสมบัติ คือสีแดงตลอดลำตัว ขาแข็งแรง สะโพกใหญ่ หัวไหล่หนา กว้าง หลังเป็นร่องเห็นมัดกล้ามเนื้อชัดเจน โตเร็ว มีเนื้อแดงมาก และใช้อาหารน้อย และปลอดจากยีนเครียด (Halothane gene) ทำให้ลดความสูญเสียในสุกรขุน ใช้เป็นพ่อพันธุ์สุดท้ายผลิตสุกรขุน >>>อ่านเพิ่มเติม

เน้นเครือข่าย

บุญสงค์ฟาร์ม

บุญสงค์ฟาร์ม โดยคุณบุญสงค์ กระยอม อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา  >>>อ่านเพิ่มเติม

วสันต์การเกษตร

ฟาร์ม”วสันต์การเกษตร” ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา  >>>อ่านเพิ่มเติม

วิเชียร พรหมบุตร

ฟาร์มของคุณวิเชียร พรหมบุตร อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา  >>>อ่านเพิ่มเติม

กระจายพันธุ์ดี

สุกรพันธุ์ปากช่อง 3

สุกรพันธุ์ปากช่อง เป็นสุกรสายพ่อพันธุ์ที่พัฒนาพันธุ์มาจากสุกรพันธุ์ลาร์จไวท์สายพันธุ์ไอร์แลนด์ที่โตเร็ว และสุกรพันธุ์เปียแตรงที่มีปริมาณเนื้อแดงมาก มีสีขาวตลอดทั้งลำตัว หูตั้ง มีสะโพกใหญ่กว้าง หัวไหล่และหลังกว้าง เป็นร่องเห็นมัดกล้ามเนื้อชัดเจน ปลอดยีนเครียด(NN) ขาแข็งแรง ใช้เป็นสุกรพ่อพันธุ์สุดท้ายในการผลิตสุกรขุน >>>อ่านเพิ่มเติม

สุกรพันธุ์ปากช่อง 5

สุกรพันธุ์ปากช่อง5 เป็นสุกรสายพ่อพันธุ์ที่พัฒนาพันธุ์จากสุกรพันธุ์ดูร็อค และสุกรพันธุ์เปียแตรง (ดูร็อค 62.5% เปียแตรง 37.5%) คุณสมบัติ ขนสีเหลืองหรือสีแดง ขาแข็งแรง สะโพกใหญ่ ไหล่หนา ไขมันบาง พื้นที่หน้าตัดเนื้อสันใหญ่ มีเนื้อปริมาณแดงมาก โตเร็ว ใช้อาหารน้อย เหมาะใช้เป็นพ่อพันธุ์สุดท้ายในการผลิตสุกรขุน >>>อ่านเพิ่มเติม

สุกรพันธุ์ดูร็อคสายพันธุ์กรมปศุสัตว์

สุกรพันธุ์ดูร็อคสายพันธุ์กรมปศุสัตว์ มีคุณสมบัติ คือสีแดงตลอดลำตัว ขาแข็งแรง สะโพกใหญ่ หัวไหล่หนา กว้าง หลังเป็นร่องเห็นมัดกล้ามเนื้อชัดเจน โตเร็ว มีเนื้อแดงมาก และใช้อาหารน้อย และปลอดจากยีนเครียด (Halothane gene) ทำให้ลดความสูญเสียในสุกรขุน ใช้เป็นพ่อพันธุ์สุดท้ายผลิตสุกรขุน >>>อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร